Gru
05
2016

Moksleivių tiriamoji – kūrybinė veikla

visi

Lapkričio 25 d. gimnazijos kraštotyros būrelis pristatė mokinių tiriamąją – kūrybinę veiklą, saugant gamtos ir kultūros objektus.
Antrą pamoką į aktų salę buvo pakviesti 5, 6 ir 7 klasių moksleiviai. Kraštotyros būrelio vadovė Regina Noreikienė kalbėjo apie būrelio veiklą, moksleivių parengtus darbus, dalyvavimą konkursuose. Šį rudenį respublikiniam konkursui „Kelionė po Lietuvą“ buvo sukurti du trumpametražiai filmukai apie Žeimelio Vienybės ąžuolą ir Steigvilių kaimo malūną. 4g. klasės gimnazistas Aleksas Pašuškevičius ne tik parodė savo sukurtą filmuką, bet ir pasakojo apie malūno istoriją ir šiandieninę jo būklę. Kraštotyros būrelio vadovė pademonstravo filmuką apie Vienybės ąžuolą ir padėkojo filmuko montuotojui septintokui Nedui Šimėnui.
Ketvirtos pamokos metu tiriamoji – kūrybinė veikla buvo pristatyta  8, 1g ir 2g klasėms. Netradicinę pažintinę pamoką pradėjo kraštotyros būrelio vadovė Regina Noreikienė. Ji pasakojo apie mūsų krašto kultūros paveldą, saugomus objektus, kraštotyros būrelio veiklą. Sužinojome, kad kraštotyrininku gali būti kiekvienas, nepaisant nei amžiaus, nei profesijos. Pranešimą apie Steigvilių malūną perskaitė 4g klasės gimnazistas Aleksas, jis pasakojimą pagyvino malūno vaizdais ir filmuku. Filmuką apie Žeimelio Vienybės ąžuolą kūrė grupė 2g. klasės moksleivių: Olivija Usonytė, Žavinta Butaitė, Gabrielė Dovidonytė, Kornelija Litvinskaitė, Viktorija Kirjanovaitė, Vaineta Stremilaitė, Monika Zubavičiūtė. Merginos pasidalino mintimis apie filmuko kūrimą.

Kraštotyrininkė Monika Zubavičiūtė, 2g. klasė

Gru
01
2016

Puiki naujiena

Pakruojo r. Žeimelio gimnazija atrinkta dalyvauti projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ edukacinių programų ir kūrybinių partnerysčių veiklose. Projekto veiklos gimnazijoje  bus vykdomos  nuo  2017 m. vasario mėn. iki  2018 m. vasario mėn., mokiniai turės galimybę  dalyvauti 6 edukacinėse programose, po dvi iš kiekvienos tematinės kategorijos: 2 kultūrinės-menininės krypties, 2 technologijų ir kūrybinių industrijų krypties, gamtinės ir ekologinės krypties. Kiekvienos programos trukmė – viena valanda, dalyvauti programoje vienu metu galės 20–25 mokiniai (skirtingose programose galės dalyvauti skirtingi mokiniai). Pasirinktos 6 edukacinės programos, mokinių atvežimas iki vietos, kur vykdoma programa, ir parvežimas iki mokyklos bus finansuojama iš projekto lėšų. Dalyvavusi visose šešiose programose gimnazijos  bendruomenė turės įgyvendinti kūrybinį projektą, apibendrinantį įgytas patirtis.
Džiaugiamės, kad gimnazija  dalyvaudama projekte turės daugiau galimybių supažindinti mokinius su Lietuvos kultūra, teatru, istorija, gamtos pasauliu.

Direktorės pavaduotoja ugdymui D.Gakienė

Lap
29
2016

Akcija „Metų knygos rinkimai 2016“ Žeimelio gimnazijoje

Lapkričio 28 d. mokykloje įvyko informacinis renginys 1- 4 kl. mokiniams apie akciją „Metų knygos rinkimai 2016“. Metų knygos rinkimai šalyje vyksta kasmet nuo 2005 m. Šią akciją, įtrauktą į 2006 m. Vyriausybės patvirtintą Skaitymo skatinimo programą, rengia Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, o nuo 2010-ųjų įsijungė Skaitymo ir kultūrinio raštingumo asociacija.Akcijos tikslas – skatinti Lietuvos gyventojus domėtis šiuolaikine lietuvių literatūra, kelti mūsų visuomenėje skaitymo prestižą.Akcijos metu skaitytojai iš ekspertų komisijos pasiūlytų knygų išrenka Metų knygas keturiose kategorijose: vaikų, paauglių, suaugusiųjų ir poezijos.
Mokykla  pateikė paraišką akcijoje  „Metų knygos rinkimai 2016“ dalyvaujančioms knygoms  vaikų kategorijoje įsigyti. Dovanų gavome 5 knygas:

Baltrukonytė Jurga. „Filmukai“, (2016)
Jurašius Aidas. „Akmenukų pasakos“, (2015)
Kovaliova Nadia. „Meškis ir Žąsis“,  (2015)
Morkūnas Gendrutis. „Traškančios žvaigždės“, (2015)
Paltanavičius Selemonas. „Maži ežiuko sapnai“, (2016)

Balsuoti už labiausiai patikusią knygą vaikams galima adresu:
http://metuknygosrinkimai.skaitymometai.lt

Balsuoti galima iki 2017 m. vasario 16 d.

Iš vieno įrenginio už patikusią knygą  balsuoti galima ne daugiau kaip 5 kartus.

 

Bibliotekininkė Virgutė Gribienė

Lap
29
2016

Gimnazijos mokytojų metodinė išvyka

Lapkričio 25 d. 10 val. Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ prasidėjo  dvi dienas trukusi didžiausia Lietuvoje švietimo inovacijų paroda „Mokykla 2016“.  Šiame renginyje apsilankė ir grupė Žeimelio gimnazijos mokytojų. Parodoje buvo kalbama apie iššūkius, su kuriais šiandien susiduria šiuolaikinė mokykla – kas yra gera mokykla ir kokia ji turėtų būti? Kaip ugdyti brandžias, atsakingas, nuolatinio tobulėjimo siekiančias ir ateities pokyčiams pasirengusias asmenybes? Kaip mokyklą paversti gyvu organizmu, kuriame būtų patiriamas prasmingas, įkvepiantis, atradimų kupinas mokymasis ir vyktų geranoriškas bendradarbiavimas? Kodėl šiuolaikinė mokykla turi nuolat keistis ir save išrasti? Parodos dalyvių ekspozicijoje buvo demonstruojamos naujausios mokymo(si) priemonės ir technologijos, metodinė medžiaga ir paslaugos švietimui. Net 8 Atradimų laboratorijose  veikė Menų, mažųjų, knygų, robotikos, gamtamokslinė, įdomiosios inžinerijos, matematikos bei gamtos ir meno laboratorijos. Plati renginių ir užsiėmimų programa mokytojams ir mokiniams: forumas „Gera mokykla” (skirtas plačiau susipažinti su Geros mokyklos koncepcija ir dalytis gerąja patirtimi), konferencijos, Lietuvos ir užsienio lektorių pranešimai, diskusijos, debatai, susitikimai, meistriškumo pamokos ir įvairūs interaktyvūs užsiėmimai.

Paroda tapo gera proga Žeimelio gimnazijos bendruomenei susiburti ir pabendrauti, pasidalyti idėjomis, susipažinti su švietimo inovacijomis. Svarbu, kad siekiantys dirbti moderniai ir šiuolaikiškai mokytojai  čia atrado daugybę inovatyvių sprendimų ir vėliau galės juos pritaikyti mokykloje, pamokoje.

Žeimelio gimnazijos metodinės tarybos pirmininkė D. Freibergienė

 

Lap
29
2016

Ketvirtokai kvadrato varžybose

kv2
Lapkričio 24 dieną ketvirtos klasės mokiniai dalyvavo rajono kaimo mokyklų kvadrato varžybose. Azartiškose rungtynėse dėl taurės ir medalių kovėsi Klovainių, Rozalimo, Pašvitinio pagrindinių mokyklų ir mūsų gimnazijos komandos. Mums neblogai sekėsi, netgi vieną kėlinį įveikėme varžybų lyderius- Klovainių aukštaūgius. Buvo visko: netaiklių metimų, kritimų, nuovargio, nusiminimo pralaimėjus ir didžiulio džiaugsmo vis tik iškovojus III-ąją vietą ir „bronzos“ medalius.

Visas nuovargis dingo įsėdus į autobusiuką. Linksmo juoko, dalijimosi įspūdžiais užteko visai kelionei atgal į mokyklą.

 

Pradinių klasių mokytoja Onutė Grigaliūnienė

Lap
29
2016

Mokyklos sportininkų sėkmė


Š.m. lapkričio 17 d. Pakruojo rajono sporto centro salėje vyko rajono kaimo vietovių mokyklų 2004 m. gimusių ir jaunesnių berniukų kvadrato varžybos. Savo mokykloms atstovavo Rozalimo, Balsių, Pašvitinio ir Žeimelio gimnazijos mokiniai.  Vadovaujami mokytojos E.Saudargaitės šiose varžybose žeimeliečiai užėmė 1-ąją vietą, rozalimiečiai 2-ąją, balsiečiai 3-ąją.

Žeimelio gimnazijos berniukai šeštadienį (lapkričio 19d.), vadovaujami mokytojo V. Padgurskio, atstovavo rajonui Lietuvos  mokyklų žaidynių kaimo vietovių mokyklų berniukų  kvadrato zoninėse varžybose Gataučiuose, Joniškio rajone. Čia 5-6 klasių mokinių komanda susitiko su Pasvalio rajono Vaškų gimnazijos ir Joniškio rajono Gataučių M. Katiliūtės pagrindinės  mokyklos komandomis. Žeimelio gimnazijos berniukai buvo nenugalimi, laimėjo 1-ąją vietą ir iškovojo teisę atstovauti  rajonui kitame etape.

Kūno kultūros vyr. mokytoja Eglė Saudargaitė

 

Lap
23
2016

Netradicinė anglų kalbos pamoka

untitled-1-copy

Lapkričio 17 d. 2g klasės moksleiviams vyko netradicinė anglų kalbos pamoka. Pamokos tema – pačių mokinių išsirinkti eilėraščiai apie meilę ir draugystę.Pamoką pradėjo anglų kalbos mokytoja D. Petraitienė, padeklamuodama neapsakomai gražų, pačios improvizuotą meilės eilėraštį:

I see nude poor trees and the flowers too,
I hope to see them bloom in spring for me and you.
And I think to myself,
What a wonderful world!
I see skies of blue and the clouds of white’
The bright coming day and a peaceful night.
And  I think to myself
What a wonderful world!

Padrąsinti moksleiviai taip pat padeklamavo ir pakomentavo savo pasirinktus eilėraščius,  O. Usonytė padeklamavo savo pačios sukurtas eiles:

People say that all you need is love.
It’s the magic that helps you from above.
It will make you happy and excited,
Probably lightheaded and delighted…

You can search low and high,
All across the big blue sky,
But in the end you won’t deny,
That only true love can make you fly!

Love can help you to succeed,
So is it really all you need?
I think you can already guess,
That the answer’s – yes, yes, yes!

Pamoka visiems labai patiko, todėl tikimės, kad tokių netradicinių pamokų dar bus.Šioje pamokoje taip pat dalyvavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Gakienė ir klasės auklėtojas J. Petraitis.

2g klasės moksleivės G. Dovidonytė. ir O. Usonytė

Lap
22
2016

Pradinukai prieš patyčias

visiMūsų mokyklos pradinių klasių mokiniai prisijungė prie Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotos kampanijos  „Už saugią Lietuvą“, nukreiptos prieš patyčias. Kiekvienos klasės mokiniai nupiešė po plakatą. Ryškiom spalvom šviečia pirmokų draugystės paukšteliai, linksmai šypsosi antrokų rankytės- saulytės, skaistūs balti  trečiokų tolerancijos balandžiai neša visiems reikalingus ir prasmingus žodžius: Meilė, Taika, Kantrybė, Supratimas… Draugiškame spalvotame paspaudime sustingo ketvirtokų rankos. „Aš toks- tu  kitoks, bet mes visi vienodi“-  mūsų mokyklos pradinukai tvirtai apsisprendę gyventi be patyčių.

Plakatai buvo skirti ir  Tolerancijos dienai paminėti.

Pradinių klasių mokytoja Onutė Grigaliūnienė

Lap
13
2016

Akcija „Apibėk mokyklą“


Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, remdamasis Škotijos patirtimi ir palaikydamas „Judriosios pertraukos“ idėjas, inicijavo akciją „Apibėk mokyklą“ ir kvietė joje dalyvauti visus pradinių klasių mokinius ir mokytojus bei kitus mokyklos darbuotojus.

Akcija patraukli tuo, kad labai lengvai įgyvendinama ir nieko nekainuoja, be to, nėra privaloma. Jos įgyvendinimui nereikia jokios ypatingos įrangos ar sportinės aprangos. Mokiniai bėga vilkėdami kasdienę mokyklinę ar sportinę aprangą. Pagal savo galimybes galėjo dalyvauti ir judėjimo negalią turintys vaikai. Bėgimo laikas – tai ir bendravimo laikas, kada galima pabūti kartu su savo draugais ar pabendrauti su mokytoju kitoje aplinkoje. Vaikai, pabuvę lauke, atsipalaiduoja, geriau jaučiasi, nes daugeliui patinka bėgioti. Į klases jie sugrįžta žvalesni, linksmesni, darbingesni, atidesni ir aktyvesni.

Akciją gimnazijoje organizavo kūno kultūros mokytoja E. Saudargaitė ir sveikatos priežiūros specialistė L. Radavičienė. Per dvi 2016 m. rugsėjo ir spalio mėnesio savaites kiekvieną dieną mokiniai ir ikimokyklinukai bėgo aplink mokyklą ar darželį. Jei kai kuriems vaikams dėl jų fizinės būklės netiko bėgimas, galėjo eiti sparčiu žingsniu. Akcijoje dalyvavo vieninteliai užsiregistravę rajone Žeimelio gimnazijos 1- 4 pradinių klasių ir 5, 7, 2g klasių mokiniai, mokytojos ir Žeimelio darželio -daugiafunkcinio centro „Ąžuoliukas“  priešmokyklinė grupė su auklėtoja D. Gasėniene. Kvietėme prie akcijos prisijungti ir bėgime dalyvauti mokyklų vadoves, kitus mokyklos darbuotojus bei mokinių tėvus.

 

Kūno kultūros vyr. mokytoja Eglė Saudargaitė

Lap
03
2016

Dvyliktoko A. Pašuškevičiaus paroda Pakruojyje

 

Spalio 25 d. Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centre buvo atidaryta Žeimelio gimnazijos 4g klasės mokinio Alekso Pašuškevičiaus autorinė pieštuku pieštų portretų paroda. Parodos pradžioje Alekso bendraklasiai, pritariant Justo gitaros skambesiui, padainavo dainą „Arbata“. Visus pasveikino švietimo centro metodininkė  Rima Leimontienė, taip pat dailės mokytoja Inga Strižigauskienė. Žodį tarė ir pats parodos autorius. Jis prisipažino, kad vaikystėje nelabai mėgo piešti žmones, o ypač – jų portretus, nes tai jam nelabai sekėsi. Pirmasis portretas buvo tikras atsitiktinumas,  ilgainiui šis užsiėmimas tapo kasdienybe. Aleksą kurti motyvuoja šeimos narių, aplinkinių, klasės draugų bei pažįstamų gera nuomonė apie jo darbus. Autorių pasveikino ne tik bendraklasiai ir klasės auklėtoja D. Freibergienė, bet ir  Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo centro vadovė Rima Juozapavičienė, Linkuvos gimnazijos gimnazistai, Jurgita Lazickienė. Parodos metu, kol buvo diskutuojama su pačiu autoriumi bei mama,  svečiai vaišinosi Žeimelio gimnazijos mergaičių keptu pyragu ir karšta arbata. Labai džiaugiamės, kad gimnazijoje yra talentingų žmonių, siekiančių savo svajonių.

4g klasės mokinė Mintarė Simonaitytė

Ankstesnės naujienos «