Žeimelio gimnazija

Pamokos Naisiuose

Lapkričio 15 d. šeštokai lydimi klasės vadovės D. Freibergienės vykome

Informacija

Dėl techninių kliūčių laikinai neveikia mokyklos paštas su domenu @zeimeliogimnazija.lt.

Registracija į 100-čio šventę. RENGINYS NUKELIAMAS Į 2020-2021 M.M.➜