Bir
15
2017

Pristatyti 2016/2017 mokslo metų projektiniai darbai

Šių metų gegužės 30 dieną gimnazijos  aktų salėje įvyko  3g klasės mokinių projektinių darbų pristatymas. Darbų temas ir vadovus gimnazistai pasirinko mokslo metų pradžioje ir vadovaudamiesi  metodinėmis rekomendacijomis projektinius darbus rengė visus mokslo metus.  Darbų pristatyme  dalyvavo 2 g klasių mokiniai, jie galėjo pasimokyti,  matydami pavyzdžius suprasti, kokie yra projektinio darbo kriterijai. Projektų metodo esmė – iš pirmo žvilgsnio kasdienės problemos formulavimas ir jos sprendimas pasitelkiant įvairių mokomųjų dalykų pamokose įgytas žinias, atliekant tyrimus, kuriant modelius ir maketus. Šis metodas ypač svarbus tuo, kad problemą mokinys sprendžia pats, mokytojas tampa konsultantu. Mokinių dalyvavimas projektinėje veikloje glaudžiai susijęs su kritinio mąstymo ugdymu, problemų sprendimų strategijų pasirinkimu ir taikymu, efektyviu įvairiausių informacijos šaltinių naudojimu, informacijos apdorojimu, analize, sinteze, interpretavimu, hipotezių bei alternatyvų formulavimu. Džiaugiamės mokyklos 3g klasės mokinių ir mokytojų aktyviu dalyvavimu projektinėje veikloje. Bendraudami mokiniai ir mokytojai geriau susipažįsta, mokosi dirbti komandoje, prisiimti atsakomybę.  Projektinius darbus  ir pristatymą vertino darbo vadovai  bei vertinimo komisija. Vertinimo  komisijos pirmininkė  Zinaida  Naudžiūnienė.
Įdomiausi projektiniai darbai:

Elektros energijos taupymo planas. Rokas Bajoriūnas, Edgaras Stasiukaitis, darbo vadovas fizikos mokytojas metodininkas Saulius Žilinskas;

Sekminių ragelis. Kamilė Balčiūnaitė, darbo vadovė muzikos mokytoja Irmina Nogobodienė;
Vaistingųjų augalų vartojimas. Gabrielė Dzindulytė, darbo vadovė biologijos vyr. mokytoja Simona Dovidonienė;
Būk geras ne tik sau, bet ir kitiems. Goda Ivinskaitė, darbo vadovė etikos mokytoja Daiva Ožalaitė;

Kuro naudojimas. Vlada Gaižutytė, darbo vadovė chemijos vyr. mokytoja Silva Zakarienė;

Imigrantai Didžiojoje Britanijoje. Faustas Salvijus Galabinas, darbo vadovas anglų kalbos mokytoja metodininkė Dalia Petraitienė.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Gakienė

Bir
14
2017

Linksma vasaros pradžia stovykloje

Kasmet mūsų mokykloje, pasibaigus mokslo metams, stengiamasi socialiai remtinų šeimų vaikams sudaryti sąlygas bent vieną savaitę turiningai ir aktyviai pailsėti. Šią vasarą į stovyklą susibūrė dvylika 1- 5 klasių mokinių. Visą savaitę kasdien vaikai buvo užimti vis kitokia veikla. Pirmadienį jų laukė Kūrybos diena. Kartu su mokytojomis D. Freibergiene ir I. Nogobodiene mokiniai kūrė stovyklos šūkį- skanduotę, šokį ir dainą stovyklos uždarymui, komandų prisistatymus ir, žinoma, stovyklos pavadinimą. Pasivadinę „Vasariniais burbuliukais“ stovyklautojai Išvykos dieną su mokytojomis R. Ovaldaite ir G. Jutinskaite išvyko apžiūrėti garsiosios ūkininko G. Ališausko sodybos.  Sveikatingumo dieną su mokytojais O. Grigaliūniene ir V. Padgurskiu vaikai prisiminė pagrindines saugaus elgesio ir  higienos taisykles. O kadangi sportas- sveikata, visi daug, įvairiai ir intensyviai sportavo. Ekskursijos dieną mokytojos N. Bernotaitė ir R. Orlienė išvežė stovyklautojus į Pasvalio rajoną, vaikai aplankė Girnų muziejų,Smegduobių parką, lipo į Riaubonių piliakalnį ir susipažino su mini zoologijos sodo gyventojais. Paskutinę Turizmo dieną  mokytojos D. Freibergienė ir I. Nogobodienė ne tik nuvežė mokinius apžiūrėti Kūkų kaimo etnografinės sodybos, bet ir organizavo stovyklos uždarymo šventę ir apdovanojimus. Ne vienam stovyklautojui tikriausiai norėjosi, kad tokia šauni stovykla tęstųsi visą vasarą.

 

Pradinių klasių mokytoja                              Onutė Grigaliūnienė

Bir
14
2017

Sekminių ragelis

Septintas sekmadienis po Velykų – Sekminės. Tai pavasarinių sambūrių ir piemenų šventė. Sekminių papročiai susiję su sėjos pabaigtuvėmis ir vasaros darbų pradžia. Šiemet ši šventė sutapo su Tėvo diena ir buvo švenčiama birželio 4 dieną, tačiau dėl mokslo metų pabaigos renginių ir egzaminų šventėme dviem savaitėmis anksčiau.  Saulėtą ir šiltą gegužės 19 dieną Žeimelio gimnazijoje suskambėjo Sekminių ragelis. Tradicinio dainavimo, šokių, muzikavimo šventė – festivalis  „Sekminių ragelis“ rengiama kas antri metai. 2017 m. šventė rengiama antrą kartą. Šia švente siekiama ugdyti mokinių tautinį tapatumą ir etnokultūrinį raštingumą, pažinti ir vertinti savo tautos ir Lietuvos tradicinę kultūrą, suprasti jos gyvybingumą ir nuolatinį atsinaujinimą, suvokti save kaip kultūros puoselėtoją.

Šventėje dalyvavo ne tik mūsų gimnazijos kolektyvai, buvo kviečiami dalyvauti ir Pakruojo rajono mokyklų tradicinio (liaudies) dainavimo ir instrumentinio muzikavimo ansambliai, duetai, solistai, tradicinių šokių kolektyvai. Į mūsų kvietimą atsiliepė ir šventėje dalyvavo  patys mažiausieji šventės dalyviai, Žeimelio daugiafunkcio centro „Ąžuoliukas“ priešmokyklinė auklėtinių grupė (vadovės E. Motiekaitė, L. Krūminienė), Rozalimo pagrindinės mokyklos kanklininkių ansamblis (vadovė J. Skorupskienė), Klovainių pagrindinės mokyklos skudutininkų ansamblis (vadovė J. Skorupskienė), Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės mokyklos mergaičių vokalinis ansamblis ir mergaičių vokalinis duetas (vadovė G. Četkauskienė), Linkuvos gimnazijos mokiniai (vadovės D. Kacilevičienė, V. Sidorova).

Šventės – festivalio pradžią paskelbė Žeimelio gimnazijos 6 klasės muzikantų grojamas liaudiškas maršas (vadovė I. Nogobodienė). Užkukavus gegutei į festivalio dalyvius ir svečius kreipėsi šventės vedėjai- 3 g klasės mokinė Kamilė Balčiūnaitė ir 1 g klasės mokinys Augustinas Gurskis. Vedantysis paragino visus susirinkusius šiais žodžiais: „Senesnius prašome mandrą rodyti, jaunus pievoj patrypinėti. Linksminkitės, nes rimtus žvirbliams supenėsim, piktus ratais išvežiosim. Už tą rokavonę mes jus apdovanosim ir pagerbsim dailiai. Šventę švęsti pradėsime bendra daina „Padainuosėm mes sustojė“.“ Bendrą dainą užvedė 3 g mokiniai: Gabrielė, Kamilė, Viktorija, Sandra, Rimantė ir Rokas (vadovė I. Nogobodienė). Tradicinius lietuvių liaudies šokius: „Oira“ ir „Gransveras“ pravedė Žeimelio gimnazijos šokių būrelio šokėjėliai (vadovė L. Zapalskienė).

Festivalio dalyviams ir kolektyvų vadovams padėkas ir dovanėles teikė Žeimelio gimnazijos direktorė Vilma Kaminskienė, Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro direktorė Rima Juozapavičienė. Gardžia koše svetelius vaišino Žeimelio gimnazijos gaspadinės: Rasa, Rita, Sandra ir Vaida. Visiems smagiai padainavus, pagrojus ir pievoj patrepinėjus antrąją šventės dalį vedė 7 klasės mokiniai ir jų auklėtoja Eglė Saudargaitė. Pievoje linksmai žaidimus žaidė ne tik patys mažiausi mūsų gimnazijos mokiniai, bet ir vyresniokai.

Didžiausią dėkavonę tariame visiems festivalio dalyviams, pradinių klasių mokiniams ir mokytojoms, vyresniųjų klasių mokiniams ir jų auklėtojams, mokytojams, virėjoms, aptarnaujančiam personalui ir visiems kitiems, kurie nepatingėjo ir į šventę atskubėjo.

 

Muzikos mokytoja Irmina Nogobodienė

 

 

Geg
17
2017

Sėkmė fotografijos konkurse „Sveika šeima“

Gegužės 12 dieną 8 klasės mokinė  Laura Deicerytė  su broliu aštuntoku Justu  ir  neformalaus vaikų švietimo fotografijos būrelio ,,Blykstė‘‘ vadove Larisa  Kazakevičiene  dalyvavo Šiauliuose Fotografijos  namų studijoje  vykusio  konkurso  ,,Sveika šeima  “ laureatų  apdovanojimo   ceremonijoje, į kurią suvažiavo mokiniai iš Šiaulių apskrities. Konkursą organizavo Šiaulių teritorinė ligonių kasa. Lauros  nuotrauka  buvo atrinkta  kaip viena iš konkurso ,,Sveika  šeima‘‘ laimėtojų. Laura dovanų gavo išmanųjį laikrodį.

Pasiteisino neformalaus švietimo programos  fotografijos būrelio organizavimas, gimnazijos mokiniai aktyviai dalyvauja būrelio veikloje, įvairiuose konkursuose, parodose. Už mokinių nuvykimą į apdovanojimo ceremoniją  dėkojame  Žeimelio seniūnei V. Dobrovolskienei. Džiaugiamės  Lauros laimėjimu  ir fotografijos būrelio  darbais.

 

Pavaduotoja ugdymui Danė  Gakienė

Geg
17
2017

Rajono kaimo vietovių lengvosios atletikos varžybos

Gegužės 11 dieną kartu su mokytoju V.Padgurskiu gimnazijos mokiniai važiavo į Pakruojį, į rajono kaimo vietovių lengvosios atletikos varžybas. Gimnazistams šios varžybos buvo sėkmingos, laimėta 13 medalių ir viena taurė.  100 m. bėgimo rungtyje Paulina Riekumaitė iškovojo pirmąją vietą, Emilis Čirvinskas – antrą vietą, Dovilė Dragūnaitė ir Rokas Bajoriūnas– trečią vietą;  rutulio metimo rungtyje Domantas Bružas– pirmą vietą, Laimis Sinkevičius – antrą vietą, Justas Kazakevičius – trečią vietą.  Edvinas Prociukas 400 m. bėgimo rungtyje buvo greičiausias –laimėjo pirmą vietą, Sandra Lukošiūnaitė šioje rungtyje liko antra. 1 kilometro bėgime pirmą vietą iškovojo Robertas Pintulis, Giligeda Prociukaitė ir  Lukas Stašys – trečią vietą. Iveta Cibulytė šuolyje į tolį laimėjo pirmą vietą.

Vaikinų komanda iškovojo pirmos vietos taurę ir kelialapį į Šiaulius. Šiauliuose varžybose jie atstovaus savo rajonui. Merginų komanda bendroje komandinėje įskaitoje liko antra.

 

2 g klasės mokinė Vaineta Stremilaitė

Geg
17
2017

Ugdymas karjerai

Gegužės 9 dieną į mokyklą atvyko Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Jie 1g-4g klasių gimnazistams  papasakojo apie pasieniečio profesiją, tarnybos ypatumus, apie bendrus priėmimo į pasieniečių mokyklą  atrankos reikalavimus ir  galimybes tapti profesionaliais Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnais. Pageidaujantys jaunuoliai pabandė rankose palaikyti mokomąjį ginklą, apžiūrėjo pasieniečių įrangą bei ekipuotę. Kinologas  su tarnybiniu šunimi pristatė pažintinę programą ir papasakojo apie keturkojų svarbą saugant Lietuvos valstybės sieną. Gimnazistams svečiai paliko gerus įspūdžius, jie buvo nustebinti pasieniečių profesijos funkcijų įvairove.

 

Direktorės pavaduotoja Laima Almonaitienė

 

Geg
17
2017

Viktorina „Biblioteka kuprinėje“

Gegužės 10 dieną aktų salėje vyko šių mokslo metų skaitymo skatinimo projekto „Biblioteka kuprinėje“ uždarymas. Uždarymo proga 6 – 8 klasių mokiniams buvo surengta viktorina iš skaitytų knygų. Viktoriną vedė bibliotekininkė V. Gribienė, o komisiją sudarė lietuvių kalbos mokytojos. Iš kiekvienos klasės buvo išrinkta komanda po penkis skaitytojus, o vienas atstovas bandė laimę mesdamas kauliuką, iškritęs skaičius lėmė klausimą komandai ir klasės vietą viktorinos rezultatų lentelėje. Likę klasių mokiniai tapo savo komandų sirgaliais. Šiai viktorinai buvo pasirengę visi – komandos puikiai atsakinėjo, o sirgaliai buvo paruošę puikių klausimų kitoms komandoms. Nors klausimai buvo nelengvi, salėje tvyrojo gera nuotaika ir aidėjo juokas. Viktoriną laimėjo 8 ir 6 klasės, o 7 klasei nepasisekė – ji pralaimėjo vienu tašku.

Renginį vainikavo dovanos patiems geriausiems 6-8 klasių skaitytojams: šeštokams-Ernestai, Gediminui, Žygimantui; septintokams-Benediktui, Domui; aštuntokams- Erikui ir Karoliui.

7 klasės mokinė Beata Kazakevičiūtė

Geg
08
2017

Pradinukų mamyčių šventė

Su gražiausiomis gėlėmis, palinkėjimais ir nuoširdžiomis šypsenomis praėjo gražiausia gegužės mėnesio šventė- Motinos diena.  Mūsų mokyklos pradinukai šiai šventei kruopščiai ruošėsi iš anksto: gamino nesudėtingas dovanėles, repetavo dainas, šokius ir eilėraščius. Susijaudinę, pasipuošę, nekantriai laukdami ateinančių mamų ketvirtadienį mokiniai šurmuliavo aktų salėje.

Koncerto vedėjai, trečios klasės mokiniai Žydrūnė Guževičiūtė ir Kristupas Kaziulis, gražiomis eilėmis pasveikino visas mamas ir močiutes ir kvietė į sceną atlikėjus. Pirmokėlė Urtė padeklamavo Ramutės Skučaitės eilėraštį ir kartu su klasės draugais smagiai padainavo Lauros Remeikienės dainą „Mano močiutė turi smuikelį“. Antrokų pasirodymą pradėjo Meilė Gurgždytė Reginos Noreikienės vaikiškai nuoširdžiu eilėraščiu „Dovana mamytei“. Tada nuskambėjo Lauros Remeikienės daina „Tuk, tuk, širdele“. Visoms mamytėms ir močiutėms trečios klasės mokiniai skyrė eiles ir inscenizuotą Neringos Čereškienės garsiąją „Mamos suknelę“. Ketvirtokai skambiai  ir svajingai traukė „Valsą mamai“, po to smagiai sušoko liaudies šokį „Noriu miego“.  Trumpas, bet labai emocingas mokinių koncertas baigėsi. Tada visų laukė siurprizas, kurį paruošė antrokų mokytoja Lena Zapalskienė ir mokinių mamos: D. Gurgždienė, D. Gasėnienė, I. Butienė, A. Bitaitienė, I.Macevičienė ir M. Varneckienė. Jos persirengė… mažomis mergytėmis ir  padainavo vaikišką dainelę mamytei. Tai buvo tikrai  netikėta ir labai žavu.

Šiltai ir nuoširdžiai susirinkusias mamas ir močiutes pasveikino direktorės pavaduotoja L. Almonaitienė. Ji padėkojo už meilę ir rūpestį vaikams, palinkėjo ir toliau būti mylinčiomis ir mylimomis.  Šventė baigėsi. Mamos buvo pakviestos į klases, kur vaikai joms įteikė  savo gamybos dovanėles.

Pradinių klasių mokytoja                   Onutė Grigaliūnienė

 

Geg
08
2017

XXIII-oji Panevėžio krašto jaunųjų matematikų olimpiada

XXIII-oji Panevėžio krašto jaunųjų matematikų olimpiada   vyko  balandžio 27 d. Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijoje. Mūsų gimnazijos mokiniai  dalyvavo   Pakruojo rajono matematikų komandos  sudėtyje. Olimpiadoje puikiai sekėsi  Benedict  Martinui  Magee- 7kl. ir  Erikui   John  Magee- 8kl.  Jie užėmė  pirmą  ir antrą  vietas , neblogai sekėsi ir  1 klasės gimnazistei  Deimantei Ganytei. Pakruojo rajono matematikų komanda iškovojo I vietą ir aplenkė  Panevėžio, Biržų , Rokiškio, Pasvalio, Kupiškio  rajonų  mokyklų komandas . Džiaugiamės mokinių pasiekimais ir linkime sėkmės.

Pavaduotoja  ugdymui  D. Gakienė

Geg
08
2017

Tarptautinė kraštotyros konferencija

Šių metų balandžio 27 dieną gimnazijoje vyko tarptautinė konferencija „Žiemgalos krašto mokinių tiriamoji – kūrybinė veikla“, skirta Žeimelio gimnazijos kraštotyros būrelio 10-mečiui paminėti. Smagu, jog į šį renginį atvyko 6 mokyklų mokiniai ir mokytojai, rajono savivaldybės atstovai, svečiai.

Konferencijos atidarymą paskelbė Žeimelio gimnazijos direktorė Vilma Kaminskienė. Kraštotyrininkai Vakarė Vaičekonytė ir Oskaras Navickas svečius pasveikino dainomis, juos paruošė muzikos mokytoja Irmina Nogobodienė.  Pasveikinti dalyvių atvyko Pakruojo savivaldybės meras Sauliaus Gegieckas, administracijos direktorė Erika Kižienė, muziejaus „Žiemgala“ vedėja Daiva Skrupskelytė.

Žeimelio gimnazijos kraštotyros būrelio vadovė Regina Noreikienė pristatė būrelio gyvavimo istoriją. Nors kraštotyros būrelis Žeimelio gimnazijoje jau mini dešimtmetį, tačiau  jo istorija prasidėjo 1959 metų rudenį, kai Žeimelio vidurinėje mokykloje anglų kalbos mokytojas Juozas Šliavas buvo paskirtas kraštotyros būrelio vadovu. Į kraštotyros veiklą jam pavyko įtraukti daug mokinių,  mokyklos patalpose buvo įkurtas muziejus. J. Šliavas pirmasis iš lietuvių kraštotyrininkų taip plačiai tyrinėjo Žiemgalos kraštą, priklausė respublikos paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijai.  1979 metų birželio 9 dieną, Juozui Šliavui mirus, kraštotyros būrelis mokykloje nustojo gyvuoti. Ir tik po 27 metų pertraukos 2006 metų rugsėjo 1 dieną tuometinės mokyklos direktorės Silvos Zakarienės iniciatyva popamokinė kraštotyros veikla Žeimelio vidurinėje mokykloje buvo atkurta. Šiuo metu būrelį lanko 22 mokiniai. Per 10 metų kraštotyros būrelio nariai, vadovaujami Reginos Noreikienės, yra paruošę apie 50 darbų, dalyvavę įvairiuose konkursuose, projektuose, konferencijose, jaunimo stovyklose.

Konferencijos svečiai  skaitė pranešimus, demonstravo savo kraštotyros darbus Jie buvo labai skirtingi, įdomios tematikos. Pasvalio r. Saločių  A. Poškos pagrindinės mokyklos mokiniai pirmieji pristatė savo parengtą darbą „Antanas Poška- troškimas pažinti pasaulį ir meilė gimtinei“. Joniškio r. Kriukų pagrindinės mokyklos mokiniai pasakojo, kaip keliauja knygnešių takais, lanko senus dvarus.  Pasvalio r. Vaškų gimnazijos mokiniai pristatė du darbus: „Vaškų seniūnijos kryžiai“ ir „Jaunųjų gidų mokykla“. Latvijos Respublikos Bauskės r. Pilsrundalės vidurinės mokyklos mokiniai parodė filmuotą medžiagą apie Rundalės pilies istoriją ir folklorą. Joniškio r. Žagarės gimnazijos mokiniai supažindino su savo krašto architektūra. Olivija Usonytė ir Oskaras Navickas pateikė išsamią informaciją apie Žeimelio evangelikų liuteronų bendruomenę, Aleksas Pašuškevičius demonstravo savo sukurtą filmuką apie kraštietį imtynininką Karolį Požėlą.

Ruošiantis šiai konferencijai kiekvienas būrelio narys turėjo paskirtas užduotis, kūrėme koliažą, gaminome kvietimus, ruošėme pranešimus, puošėme salę, sutikome ir registravome svečius, renginį vedė ir meninę programą rodė taip pat mūsų būrelio moksleiviai. Labai tikimės, jog ateityje kraštotyros būrelis Žeimelio gimnazijoje sėkmingai gyvuos, vykdys įdomią veiklą ir bendraus su kitų rajonų mokyklų moksleiviais.

Kraštotyrininkė Monika Zubavičiūtė 2 g. kl.

Ankstesnės naujienos «