Žeimelio gimnazija

STEAM  pamokos

Sausio 17 d.  8 klasės mokiniai vyko į Šiaulius. Pamokos

Registracija į 100-čio šventę. RENGINYS NUKELIAMAS Į 2020-2021 M.M.➜