Lie
11
2019

Abiturientų brandos atestatų įteikimo šventė

ABITURIENTAI

Lie
02
2019

Apie pradinukų gamtos mokslų laboratoriją

Šiais mokslo metais Žeimelio gimnazijos edukacinė aplinka papildyta priemonėmis, skirtomis pradinių klasių mokinių gamtamoksliniam ugdymui. Šias priemones gavome įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ . 1 – 4 klasių mokiniams įrengta gamtos mokslų laboratorija, kurioje gausu įvairių priemonių: nuo įprastų laboratorinių indų iki skaitmeninio mikroskopo ir rinkinių mechanikos bandymams atlikti.
Pradinukai su dideliu susidomėjimu ne kartą jau lankėsi laboratorijoje, atliko įvairius bandymus ir naudojosi įvairiais prietaisais. Išbandė masės, tūrio, ilgio, temperatūros matavimo prietaisus. Svėrė įvairius daiktus, lygino jų masę, mokėsi naudotis skirtingomis svarstyklėmis. Naudojosi skirtingais ilgio matavimo prietaisais, matavo žingsnio ilgį, mokėsi apskaičiuoti plotą ir perimetrą. Naudodamiesi termometrais tyrinėjo ar visur patalpoje vienoda temperatūra. Taip pat atliko bandymus su vandeniu, sužinojo apie vandens galią.
Antrokams labai patiko tyrinėti augalus, apžiūrinėti juos lupa. Vaikai, patys prisirinkę augalų, domėjosi jų sandara, įžiūrėjo smulkiausias žiedų, lapų, šaknų daleles. Ketvirtokai labiausiai įsiminė bandymus su vandeniu. Vaikai tikrino kokios medžiagos tirpsta vandenyje, stebėjo, kurios tirpsta lengvai, kurios sunkiau.
Visi 1 – 4 klasių mokiniai su dideliu susidomėjimu dirbo laboratorijoje, ir tikimės, kad su džiaugsmu lankysis joje kitais mokslo metais.
Pradinių klasių mokytojos R. Ovaldaitė, L. Zapalskienė

Bir
21
2019

Išvyka į Biržų regioninį parką

Birželio 20 d. 7, 1g ir 3g klasės mokiniai buvo išvykę į Biržų regioninį parką. Tai – unikalus kraštas, kuriame žemės paviršius aktyviai formuojasi, nuolat keisdamas kraštovaizdį. Gruntiniam vandeniui išplovus gelmėje esančius gipso klodus, įgriūva žemė. Susidaro paslaptingos smegduobės: vienos – sausos, kitos – virtusios ežerėliais su plika akimi matomomis sieros bakterijomis.

Ekskursiją pradėjome parko muziejuje, kuriame Biržų regioninio parko direktorius Kęstutis Baronas papasakojo apie karstinius reiškinius ir kraštovaizdžio susidarymą. Išgirdome smegduobių atsiradimo istoriją. Susipažinę su krašto istoriją aplankėme Barsuko, Lapės ir Karvės olas, Geologų duobę ir prisilietėme prie akmens, kuris buvo rastas prieš 3 milijonus metų. Po to vykome į Kirkilų apžvalgos bokštą, iš kurio atsivėrė ežerų kraštovaizdis.

Mokiniai kelionės metu pagilino geografijos žinias apie karstinius reiškinius ir smagiai praleido pamoką kitoje aplinkoje.

Viktorija Kačerauskaitė ir Gabija Narkevičiūtė

Bir
21
2019

1–4 klasių mokiniai įsijungė į projektą „Informacinės technologijos pradiniame ugdyme“

Neįsivaizduojame kasdienybės be išmanaus telefono, interneto, kompiuterio! Nuo 2018 metų rugsėjo mėn. Žeimelio gimnazijos pradinukai įsijungė į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos kartu su Ugdymo plėtotės centru inicijuotą  projektą „Informacinės technologijos pradiniame ugdyme“.  Mokykloje buvo įrengtas 15 darbo vietų IT kabinetas.  Mokytojai dalyvavo Vilniuje, Kaune vykusiuose seminaruose, konferencijose.  Integruotose pamokose mokiniai  išbandė loginį ir sisteminį mąstymą lavinančias užduotis, mokėsi programavimo ir algoritmavimo principų.   Pirmokai susipažino su naudojimosi kompiuteriu taisyklėmis: ką privalome daryti ir ko negalime daryti, kad būtų saugiau dirbant su kompiuteriais.  Mokiniai mokėsi piešti programomis  Piešimas  ir  Tux Paint, džiaugėsi savo kūrybiniais darbeliais.  Jie susipažino su saugiu elgesiu internete, išmoko naudotis naršykle,  laisviau  skaitantys susirasti ir reikalingą informaciją. Pasaulio pažinimo pradinukai mokėsi dirbdami  su programa  „Mokinukai. lt “, „Lietuva – mano šalis “, „Tvenkinio tyrinėtojas“,  „Žaliasis tyrinėtojas“,  „Išmanieji robotai“,  „Bebro“ žaidimo kortelės . Vaikams labai patiko „Pirmokų paso“ užduotys, matematines žinias įtvirtino programėlėmis „Pinigėnai“, „Keturi veiksmai“, „Skaičių miestelis“, „Figūros“,  „Žaidžiame matematiką“, „Pasakyk, kiek laiko“.  Lietuvių kalbos pamokose buvo naudojama  svetainių medžiaga   „Peliukai. Lt“ , „Žiburėlis.lt“, mokytojos sukurtos priemonės. Trečiokai išbandė programas Paintastic, Color TouchFree, taip pat mokėsi kurti atviruką su tekstu Add textto photo.  Mokiniai išbandė šaškių žaidimo prieš kompiuterį įvairias versijas, mokėsi šio žaidimo taisyklių. Pradinukai  išbandė  ir EMA pratybas.  Atliekant elektronines pratybas jau reikalingi ir darbo kompiuteriu pagrindai. Mokiniai  mokėsi rinkti tekstą, išsaugoti darbus ir kitų labai reikalingų  darbui su kompiuteriu įgūdžių. Vieniems puikiai sekėsi, kitiems reikėjo pagalbos. Vaikams buvo smagu dirbti su EMA pratybomis, todėl  kitais  mokslo metais nusprendėme jas užsisakyti.

Ateinančiais  metais pradinukų laukia daug įvairių dalykų pamokų, integruotų su informacinių technologijų ugdymo turiniu, įdomių veiklų prie kompiuterio ir be jo.

Mokytoja N. Bernotaitė

Bir
19
2019

Dieninė vaikų vasaros poilsio stovykla

Gimnazijoje birželio 10- 14 d. veikė vaikų vasaros poilsio stovykla „Žiemgaliai“,  skirta 1-4 klasių mokiniams. Visą savaitę vaikai dalyvavo įvairiose veiklose mokykloje, vyko į pažintines išvykas, žygius. Mokiniams patiko projektinė veikla „Vaistažolės“, jos metu mokiniai turėjo atpažinti vaistažoles, surinkti informaciją apie jas, susisteminti, paruošti pristatymą. Antrą dieną mokinių laukė pažintinė ekskursija po Joniškėlio miestelį, Sakalų kalno lankymas. Trečią dieną vyko edukacinė veikla „Mažųjų dailininkų pleneras“. Stovyklautojai, patogiai įsikūrę Žeimelio miestelio centre, piešė senovinius namus, bažnyčią, įspūdingą ąžuolą, nupiešę surengė mokyklos bibliotekoje savo kūrybos darbelių parodą. Ekskursijos į Pasvalį metu stovyklautojai aplankė Girnų muziejų, Žalsvąjį šaltinį, daug sužinojo apie smegduobių atsiradimą, apžiūrėjo  Pasvalio krašto muziejaus ekspoziciją.  Patiko vaikams ir išvyka pėsčiomis prie Žeimelio tvenkinio. Išvykos tikslas – edukacinė veikla „Mažieji vandens ir pakrančių gyviai“. Vaikai aptarė, kas yra ekosistema, kokios galimos joje mitybos grandinės, stebėjo ir tyrinėjo vandens gyvius, augalus. Įsirengę laužavietę, mokiniai susipažino su jos priežiūra, saugaus elgesio taisyklėmis. Mažieji stovyklautojai pirmą kartą patys kepė dešreles. O kur dar įvairūs sportiniai žaidimai, estafetės. Smagu pasisupti, pabūti gamtoje. Savaitė pralėkė kaip akimirka, bet paliko gražių prisiminimų.

Mokytoja N. Bernotaitė

Bir
14
2019

Skaitymo skatinimo projekto „Biblioteka kuprinėje” finalas

Birželio 11 dieną 6 klasės mokiniai sugrąžino knygas į kuprinę ir apibendrino visus mokslo metus trukusią veiklą. Pasidžiaugti yra kuo: perskaityta ne viena įdomi paaugliams skirta knyga,  per integruotas lietuvių k. ir informacinių technologijų pamokas perengti du knygų pristatymai, sugalvoti klausimai iš perskaitytų knygų, įvyko ne vienas knygų aptarimas. Po baigiamosios apklausos apdovanotos geriausios skaitytojos E. Adomaitytė ir E. Dovidonytė. Padėkos sulaukė ir klasės bibliotekininkės G. Cibulytė, E. Dovidonytė ir E. Eidukaitė, jos ne tik vykdė skaitymo priežiūrą, bet ir įgijo bibliotekininko įgūdžių.

Projektas šiais mokslo metais baigėsi, tačiau knygos laukia skaitytojų ir vasarą. Paskutinis projekto „Biblioteka kuprinėje” renginys vyko Žeimelio miestelio bibliotekoje.  Čia mokiniams bibliotekininkė pristatė vykdomus projektus,  kurie gali praturtinti vasaros laisvalaikį, o mokiniai pademonstravo, kaip moka susirasti norimą knygą. Belieka tikėtis, kad mokiniai ne tik skaitys, bet rudenį sugrįžę į klasę turės ką pasiūlyti ir kuprinei.

Lietuvių k. mokytoja
Be pavadinimo

Bir
14
2019

Projektiniai darbai gimnazijoje

Šių metų  birželio 11  dieną gimnazijoje  įvyko  3g klasės mokinių projektinių darbų pristatymas. Projektinis darbas – tai savarankiškas mokinio humanitarinės, socialinės, meninės, technologijų, sportinės ir tiksliųjų – gamtamokslių mokslų krypties darbas, atliekamas 3-ioje gimnazijos klasėje ir skirtas padėti ugdyti bei įvertinti bendrąsias – socialines ir dalykines kompetencijas, būtinas sėkmingai socialinei integracijai, profesinei karjerai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Darbų temas ir vadovus gimnazistai pasirinko mokslo metų pradžioje ir vadovaudamiesi  projektinio darbo aprašo metodinėmis rekomendacijomis darbus rengė visus mokslo metus.  Darbų pristatyme  dalyvavo 1g ir  2 g klasių mokiniai. Jie galėjo pasimokyti, kaip pristatyti savo darbą. Džiaugiamės mokyklos 3g klasės mokinių dalyvavimu projektinėje veikloje, jų gebėjimu  pademonstruoti įgytas žinias, dalyko bei bendruosius gebėjimus, gebėjimą  kalbėti prieš auditoriją, pristatant savo darbą. Projektinius darbus  ir pristatymą vertino darbo vadovai  bei vertinimo komisija: direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. Almonaitienė, bibliotekininkė V. Gribienė, mokytojos D. Petraitienė ir R. Taurienė.

 Projektinių darbų vertinimo komisijos pirmininkė D. Freibergienė

 

Bir
09
2019

Vieneriais metais pradinukai paūgėjo, jiems atostogos jau prasidėjo!

Birželio 6 d. pradinukai šventė mokslo metų  pabaigą. Kiekviena klasė parodė savo meninę programėlę. Visi sveikino ketvirtokus, baigusius pradinio ugdymo programą. Gimnazijos  direktorė įteikė jiems baigimo pažymėjimus, apdovanojo labai gerai  besimokančius I-IV klasių mokinukus, neliko nepaminėti ir konkursuose, šventėse, olimpiadose  dalyvavę mokiniai. Apdovanojimų pasipylė kaip iš gausybės rago…

O birželio 7 dieną, paskutinę mokslo metų dieną,  vaikai  žaidė, linksminosi, sveikino vasarą gimusius bendraklasius, lankėsi  kavinėje …. Patiko vaikams  ir „Sekminių ragelio“ šventėje.  Kiek ten buvo linksmų šokių ir žaidimų! Linksma ir smagu buvo ir mokiniams, ir jų mokytojams!

Pradinių klasių  mokiniams prasidėjo vasaros atostogos.  Dalis vaikų dalyvaus vasaros poilsio  stovykloje. Kiti keliaus, pramogaus su tėveliais, ilsėsis namuose. Visi pažadėjo nepamiršti skaityti knygų.

Mokytoja N. Bernotaitė

Bir
04
2019

Lietuvių kalbos pamoka kitoje aplinkoje

„Gera yra gimti mažoje šalyje, kur gamta yra žmogiško masto, <…>. Aš kalbu apie Lietuvą–padavimų ir poezijos kraštą.“ Šie Nobelio premijos laureato Č. Milošo žodžiai labiausiai tinka netradicinei lietuvių kalbos pamokai 6 klasėje „Žeimelio apylinkių mitologinės vietos“. Prisiskaitę padavimų ir sakmių,  šeštokai birželio 4 dieną išvažiavo apžiūrėti mūsų krašte esančių Pašvitinio Velnio akmenų. Pasak padavimo, velnias nešęs labai didelį akmenį ir norėjęs sudaužyti Pašvitinio bažnyčią, bet užgiedojęs gaidys, velnias akmenį išmetęs, o šis suskilęs į tris dalis ir nukritęs mūsų apylinkėse. Pirmasis Velnio akmuo randamas netoli Liesų kaimo Ąžuolynės miške, antrasis – Kremblių Velnio akmuo yra Kremblių miške, o trečiasis, pats didžiausias, Buletiškio Velnio akmuo pasislėpęs Buletiškio miške.

Nelengva, oi, kaip nelengva rasti mūsų pelkėtuose miškuose šiuos net nepažymėtus, bet labai įspūdingus akmenis, bet kas labai stengiasi, tam ir sekasi. Jau buvome praradę viltį rasti patį didžiausią akmenį, bet įvyko tikras stebuklas – prie mūsų, beklaidžiojančių pamiškėm, privažiavo Žeimelio girininkas A. Plakbarzdis ir ne tik parodė kelią, bet ir palydėjo, ir papasakojo, ir padėjo pamatuoti 2 metrų aukščio, 13 metrų apimties Buletiškio akmenį. Miškininkas papasakojo ir apie Kremblių akmenį, bet jo ieškoti nepatarė. O Liesų akmenį, dar labiau pasislėpusį miške,  rasti buvo lengva – šeštokė Emutė Adomaitytė iš Liesų jau puikiai žinojo kelią per Ąžuolynę ir greitai nuvedė prie tikro gamtos paminklo. Daug ėjome, bet džiaugėmės savo sėkme ir tuo, kad mūsų krašte yra tokių gamtos stebuklų, apipintų legendomis, nepaliestų žmogaus, kad gaivus vėjelis gaivino tokią karštą dieną.

Šios išvykos metu dar aplankėme Pelaniškių piliakalnį ir ūkininko G. Ališausko gražiąją sodybą.

Lietuvių k. mokytoja V. Songailienė

Bir
03
2019

Geografijos pamoka Mūšos tyrelio pažintiniame take

Birželio 3 dieną 6 ir 3g klasės mokiniai vyko į Mūšos tyrelio pelkę. Žagarės regioninio parko direkcija kviečia susipažinti su unikaliu, žmogaus nepaliestu gamtos kampeliu keliaujant Mūšos tyrelio pažintiniu taku. Bendras tako ilgis į vieną pusę 4480 m, o norint nueiti visą taką, reikia įveikti daugiau nei 8 km. Šis takas 2015 m. kovo mėn. buvo įtrauktas į Lietuvos rekordų knygą, kaip ilgiausias pelkėje esantis lentų takas. 2019 m. pavasarį užbaigti ir antrojo pažintinio tako etapo įrengimo darbai, kurių metu lentų takas pailgėjo dar 2 km.

Žeimelio gimnazijos mokiniai pasirinko įveikti daugiau nei 8 km. Savo pamoką kitoje aplinkoje pradėjome nuo apžvalgos bokšto, kurio viršuje atsivėrė pelkės kraštovaizdis. Kelionę tęsėme iki Miknaičių ežero, prie kurio 3g klasės mokinės supažindino 6 klasės mokinius su pelkės istorija. Eidami taku sustojome prie kiekvieno informacijos stendo ir geografijos mokytojas papasakojo apie pelkės augaliją bei gyvūniją.

Šios kelionės metu 3g klasės mokiniai pagilino geografijos žinias apie pelkės gamtinį kompleksą, o 6 klasės moksleiviai, susipažinę su pelkės gamtos elementais, klasėje atliks kūrybinį darbą – sukurs knygutę apie Mūšos tyrelio pelkę.

Gabija Narkevičiūtė ir Viktorija Kačerauskaitė,  3g klasė

Ankstesnės naujienos «