«

»

Vas
28
2014

Su švente žeimeliečiai,

Kuo nuoširdžiausi sveikinimai gimnazijos inauguracijos proga. Linkiu visai bendruomenei įdomių atradimų ir prasmės paieškų gimnazijos ateities kelyje. Telydi Jus bendruomenės susitarimai ir mokymasis vardan geresnių Jūsų mokinių pasiekimų. Gimnazijos vardo sutiekimo diena tebūna trumpas stabtelėjimas, kuris Jums leistų apmąstyti nueitą kelią bei klotų pamatus tolimesniam švietimo darbui. Su Jūsų švente!

Pagarbiai, Gražvydas Kazakevičius

Parašykite komentarą