«

»

Bir
15
2017

Pristatyti 2016/2017 mokslo metų projektiniai darbai

Šių metų gegužės 30 dieną gimnazijos  aktų salėje įvyko  3g klasės mokinių projektinių darbų pristatymas. Darbų temas ir vadovus gimnazistai pasirinko mokslo metų pradžioje ir vadovaudamiesi  metodinėmis rekomendacijomis projektinius darbus rengė visus mokslo metus.  Darbų pristatyme  dalyvavo 2 g klasių mokiniai, jie galėjo pasimokyti,  matydami pavyzdžius suprasti, kokie yra projektinio darbo kriterijai. Projektų metodo esmė – iš pirmo žvilgsnio kasdienės problemos formulavimas ir jos sprendimas pasitelkiant įvairių mokomųjų dalykų pamokose įgytas žinias, atliekant tyrimus, kuriant modelius ir maketus. Šis metodas ypač svarbus tuo, kad problemą mokinys sprendžia pats, mokytojas tampa konsultantu. Mokinių dalyvavimas projektinėje veikloje glaudžiai susijęs su kritinio mąstymo ugdymu, problemų sprendimų strategijų pasirinkimu ir taikymu, efektyviu įvairiausių informacijos šaltinių naudojimu, informacijos apdorojimu, analize, sinteze, interpretavimu, hipotezių bei alternatyvų formulavimu. Džiaugiamės mokyklos 3g klasės mokinių ir mokytojų aktyviu dalyvavimu projektinėje veikloje. Bendraudami mokiniai ir mokytojai geriau susipažįsta, mokosi dirbti komandoje, prisiimti atsakomybę.  Projektinius darbus  ir pristatymą vertino darbo vadovai  bei vertinimo komisija. Vertinimo  komisijos pirmininkė  Zinaida  Naudžiūnienė.
Įdomiausi projektiniai darbai:

Elektros energijos taupymo planas. Rokas Bajoriūnas, Edgaras Stasiukaitis, darbo vadovas fizikos mokytojas metodininkas Saulius Žilinskas;

Sekminių ragelis. Kamilė Balčiūnaitė, darbo vadovė muzikos mokytoja Irmina Nogobodienė;
Vaistingųjų augalų vartojimas. Gabrielė Dzindulytė, darbo vadovė biologijos vyr. mokytoja Simona Dovidonienė;
Būk geras ne tik sau, bet ir kitiems. Goda Ivinskaitė, darbo vadovė etikos mokytoja Daiva Ožalaitė;

Kuro naudojimas. Vlada Gaižutytė, darbo vadovė chemijos vyr. mokytoja Silva Zakarienė;

Imigrantai Didžiojoje Britanijoje. Faustas Salvijus Galabinas, darbo vadovas anglų kalbos mokytoja metodininkė Dalia Petraitienė.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Gakienė