«

»

Bir
14
2017

Sekminių ragelis

Septintas sekmadienis po Velykų – Sekminės. Tai pavasarinių sambūrių ir piemenų šventė. Sekminių papročiai susiję su sėjos pabaigtuvėmis ir vasaros darbų pradžia. Šiemet ši šventė sutapo su Tėvo diena ir buvo švenčiama birželio 4 dieną, tačiau dėl mokslo metų pabaigos renginių ir egzaminų šventėme dviem savaitėmis anksčiau.  Saulėtą ir šiltą gegužės 19 dieną Žeimelio gimnazijoje suskambėjo Sekminių ragelis. Tradicinio dainavimo, šokių, muzikavimo šventė – festivalis  „Sekminių ragelis“ rengiama kas antri metai. 2017 m. šventė rengiama antrą kartą. Šia švente siekiama ugdyti mokinių tautinį tapatumą ir etnokultūrinį raštingumą, pažinti ir vertinti savo tautos ir Lietuvos tradicinę kultūrą, suprasti jos gyvybingumą ir nuolatinį atsinaujinimą, suvokti save kaip kultūros puoselėtoją.

Šventėje dalyvavo ne tik mūsų gimnazijos kolektyvai, buvo kviečiami dalyvauti ir Pakruojo rajono mokyklų tradicinio (liaudies) dainavimo ir instrumentinio muzikavimo ansambliai, duetai, solistai, tradicinių šokių kolektyvai. Į mūsų kvietimą atsiliepė ir šventėje dalyvavo  patys mažiausieji šventės dalyviai, Žeimelio daugiafunkcio centro „Ąžuoliukas“ priešmokyklinė auklėtinių grupė (vadovės E. Motiekaitė, L. Krūminienė), Rozalimo pagrindinės mokyklos kanklininkių ansamblis (vadovė J. Skorupskienė), Klovainių pagrindinės mokyklos skudutininkų ansamblis (vadovė J. Skorupskienė), Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės mokyklos mergaičių vokalinis ansamblis ir mergaičių vokalinis duetas (vadovė G. Četkauskienė), Linkuvos gimnazijos mokiniai (vadovės D. Kacilevičienė, V. Sidorova).

Šventės – festivalio pradžią paskelbė Žeimelio gimnazijos 6 klasės muzikantų grojamas liaudiškas maršas (vadovė I. Nogobodienė). Užkukavus gegutei į festivalio dalyvius ir svečius kreipėsi šventės vedėjai- 3 g klasės mokinė Kamilė Balčiūnaitė ir 1 g klasės mokinys Augustinas Gurskis. Vedantysis paragino visus susirinkusius šiais žodžiais: „Senesnius prašome mandrą rodyti, jaunus pievoj patrypinėti. Linksminkitės, nes rimtus žvirbliams supenėsim, piktus ratais išvežiosim. Už tą rokavonę mes jus apdovanosim ir pagerbsim dailiai. Šventę švęsti pradėsime bendra daina „Padainuosėm mes sustojė“.“ Bendrą dainą užvedė 3 g mokiniai: Gabrielė, Kamilė, Viktorija, Sandra, Rimantė ir Rokas (vadovė I. Nogobodienė). Tradicinius lietuvių liaudies šokius: „Oira“ ir „Gransveras“ pravedė Žeimelio gimnazijos šokių būrelio šokėjėliai (vadovė L. Zapalskienė).

Festivalio dalyviams ir kolektyvų vadovams padėkas ir dovanėles teikė Žeimelio gimnazijos direktorė Vilma Kaminskienė, Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro direktorė Rima Juozapavičienė. Gardžia koše svetelius vaišino Žeimelio gimnazijos gaspadinės: Rasa, Rita, Sandra ir Vaida. Visiems smagiai padainavus, pagrojus ir pievoj patrepinėjus antrąją šventės dalį vedė 7 klasės mokiniai ir jų auklėtoja Eglė Saudargaitė. Pievoje linksmai žaidimus žaidė ne tik patys mažiausi mūsų gimnazijos mokiniai, bet ir vyresniokai.

Didžiausią dėkavonę tariame visiems festivalio dalyviams, pradinių klasių mokiniams ir mokytojoms, vyresniųjų klasių mokiniams ir jų auklėtojams, mokytojams, virėjoms, aptarnaujančiam personalui ir visiems kitiems, kurie nepatingėjo ir į šventę atskubėjo.

 

Muzikos mokytoja Irmina Nogobodienė