«

»

Vas
11
2018

Padėka mokyklos rėmėjams

2017 metais mokyklą rėmė UAB „Žiemagra“, Žeimelio ž.ū. bendrovė, buvusi mokyklos  mokinė Vida Mikužytė – Varanauskas, šiuo metu gyvenanti JAV. Lėšų mokykla gavo ir iš 2 proc. gyventojų pajamų.

Iš gyventojų 2% paramos lėšos skiriamos periodiniams leidiniams ir bibliotekos knygų fondo papildymui, už šiuos pinigus įsigyti sportiniai marškinėliai su gimnazijos atributika, tušinukai gimnazijos reprezentacijai, dekoracijos aktų salės papuošimui. Taip pat iš šių lėšų apmokėta Domeno Žeimelio gimnazija.lt sąskaita, sumokėta už brandos egzaminų lyginamąją analizę, įsigytos priemonės renginiams.
UAB „Žiemagra“ lėšos skirtos aktų salės kėdėms įsigyti. Aktų salė tapo mobili, patogesnė vesti renginiams.
Žeimelio žemės ūkio bendrovė lėšų skyrė mokinių kalėdinio karnavalo prizams.
Jau kelinti metai mokyklą remia buvusi mokinė Vida Mikužytė -Varanauskas, šiuo metu gyvenanti JAV. Parama skirta naudoti mokyklos nuožiūra.
Rėmėjų dėka geriname mokinių poreikių tenkinimą, visuomenėje reprezentuojame Žeimelio gimnazijos vardą.
Nuoširdžiai dėkojame visiems, parėmusiems mokyklą, ir prašome prisidėti prie paramos kitiems metams.

Gimnazijos direktorė Vilma Kaminskienė