«

»

Spa
22
2018

Etnokultūrinė išvyka su šeštos klasės mokiniais

Š.m. spalio 12 d. šeštos klasės mokiniai su auklėtoja Virginija Aniūnaite bei išvykos organizatore muzikos mokytoja Irmina Nogobodiene vyko į Senovinių automobilių muziejų Šeduvoje ir Kleboniškių kaimo buities muziejų. Išvyka buvo organizuota norint praplėsti mokinių etnokultūrinį- istorinį akiratį. Mūsų mokykloje mokiniai penktoje klasėje lanko pasirenkamąjį modulį iš etnokultūrinės programos, kuris vadinasi „Atverkime senolių skrynią“. Šioje programoje mokiniai susipažįsta su mūsų krašto tradicijomis, tautosaka, mokosi dainuoti mūsų krašto dainas, šoka lietuvių liaudies šokius, kalba savo krašto tarme. Programa siekiama prisidėti prie Žeimelio gimnazijos misijos įgyvendinimo, t.y. puoselėti savo krašto tradicijas. Dar vienas mūsų mokyklai ir krašto tradicijoms puoselėti svarbus renginys – „Sekminių ragelis“, kuris šiais mokslo metais vyks birželio mėnesį. Tikimės, kad šiame renginyje svečių sulauksime ne tik iš Pakruojo rajono, bet ir kitų rajonų mokyklų. Visus norinčius ir galinčius prisidėti prie renginio organizavimo, pasiūlymų teikimo bei idėjų generavimo kviečiame prisijungti jau dabar!

Muzikos mokytoja Irmina Nogobodienė