«

»

Spa
10
2018

Konkurso „Lietuva mūsų ženkluose“ finalas

Rugsėjo 14 d. Valdovų rūmų muziejuje vyko nacionalinio mokinių meninio Lietuvos herbų ir herbinių ženklų interpretavimo konkurso „Lietuva mūsų ženkluose“ laimėtojų apdovanojimo šventė, dalyvių darbų parodos pristatymas. Vadovaudamasi konkursų nuostatais LMNŠC pakviesta vertinimo komisija, kuriai vadovavo ilgametę konkursų vertinimo patirtį turinti VDA grafikos katedros vedėja, VDA Senato pirmininkė doc. Marija Marcelionytė-Paliukė, profesionaliai atrinko konkurso laureatų ir parodos dalyvių darbus. Juose išryškėjo atskiroms amžiaus grupėms būdingi kūrybos bruožai, pradedant jauniausių kūrėjų eksperimentavimo drąsa, kūrybos laisve ir baigiant vyriausiųjų polinkiu į daiktišką formą, tikslų piešinį, dėmesiu detalei.

Šiame konkurse, paskatintos dailės mokytojos Ingos Strižigauskienės, dalyvavo ir 4 Žeimelio gimnazijos mokinės. Galime didžiuotis, kad iš 96 darbų, kuriuos kūrė visų Lietuvos regionų mokiniai, Dominykos Gulbinaitės ir Jovilės Morkūnaitės darbai pateko tarp laureatų. Valdovų rūmų muziejaus Ekskursijų ir edukacijos skyriaus vedėja Lirija Steponavičienė susirinkusiuosius pasveikino šiltais ir įkvepiančiais žodžiais, o Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos Senosios muzikos ansamblio „LIRUM“ atlikėjos (vadovė Auksė Stankevičienė) – muzikos kalba.

Po konkurso nugalėtojų apdovanojimo ceremonijos Valdovų rūmų muziejus visus pakvietė vykti į ekskursijas – apžiūrėti parodas „SAKSONIJOS KURFIURSTAI – LIETUVOS DIDIEJI KUNIGAIKŠČIAI: DVARO KULTŪRA IR MENAS VALDANT AUGUSTUI II IR AUGUSTUI III“ ir „FLORENCIJA RENESANSO IR BAROKO LAIKAIS“.

Neabejotinai reikšminga tokių mokiniams ir jų mokytojams skirtų dailės renginių dalis yra konkurso parodos ir apdovanojimai. Toks mokinių įvertinimas tiesiogiai stiprina jų pasitikėjimą savo kūrybinėmis jėgomis ir apskritai tikėjimą meno galia.

Dominyka Gulbinaitė,  4g klasės mokinė