«

»

Lap
27
2018

Gimnazijos bendruomenė paminėjo Latvijos valstybės paskelbimo šimtmetį

Lapkričio 17 d. Pakruojo krašto muziejuje „Žiemgala“ vyko renginys, skirtas Latvijos valstybės paskelbimo šimtmečiui. Kraštotyrininkė Olivija Usonytė paruošė pranešimą ir pristatė savo parengtą žemėlapį apie latvių gyvenimą Žeimelyje. Meninės programos dalyje gimnazistai svečius linksmino dainomis ir tautiniais šokiais, juos paruošė mokytojos Irmina Nogobodienė ir Lena Zapalskienė.
Dvi dienas 5 – 12 klasių moksleiviams latvių kalbos pamokėles vedė Kauno Vytauto Didžiojo universiteto etnologijos doktorantė Auksė Noreikaitė. Istorijos mokytoja Lina Ulinienė su savo buvusia mokine Aukse pravedė 5 integruotas istorijos ir latvių kalbos pamokas.

Žeimelio gimnazijos kraštotyros mokytoja Regina Noreikienė