«

»

Lap
22
2018

Tolerancijos savaitė

Jau daugiau nei du dešimtmečius lapkričio 16 d. UNESCO sprendimu minima Tarptautinė tolerancijos diena. Žeimelio gimnazijos mokiniai taip pat prisijungė prie Tolerancijos dienos minėjimo.
Šiais metais gimnazijos sienas papuošė piešiniai,  kiekviename mokinių darbelyje galima rasti raktą. Raktas – pilietinės iniciatyvos idėja. Tai puikiai tinka atrakinti žmonių mintims, širdžiai, jausmams ir įsileisti į savo minčių ir širdies labirintą šalia esantį kitokį žmogų ne tik savo išvaizda, bet ir kitokių pažiūrų, išpažįstantį kitą religiją. Kiekvienas Žeimelio gimnazijos bendruomenės narys galėjo pasiimti lapelį, kuriame užrašyta frazė išspausdavo veide šypseną. Visą savaitę vyko etikos, žmogaus saugos, istorijos integruotos pamokos, klasės valandėlės. Šių pamokų tikslas – išsiaiškinti ir prisiminti žodžio Tolerancija reikšmę. Tai dar viena galimybė visiems kartu pasikalbėti, ar mes gyvename tolerantiškoje visuomenėje, ar esame tolerantiški  vienas kito atžvilgiu, kokie elgesio modeliai iliustruoja tolerantišką ar netolerantišką žmogų. Išanalizuotos situacijos padeda suprasti, kokių žiaurių pasekmių gali sukelti  priešiškumas kitam, netolerantiškas požiūris į kitokį.

Savaitės pabaigoje mokinių taryba, klasių seniūnai ir direktoriaus pavaduotoja Laima Almonaitienė susirinkime apibendrino visos savaitės veiklą. Savaitės tikslas– IŠ ŠIRDIES Į ŠIRDĮ – pasiektas!

Roberta Šimaitytė– gimnazijos mokinių tarybos pirmininkė, 1g kl mokinė