«

»

Kov
08
2019

Integruotas projektas „Ir visus mus Lietuva augino“

Vasario 25-kovo 8 dienomis Humanitarinių mokslų metodinė grupė gimnazijoje vykdė integruotą projektą, skirtą Lietuvai. Lietuvių kalbos mokytojos A. Plakbarzdienė ir V. Songailienė surengė įspūdingą eilėraščių deklamavimą apie gimtąją kalbą, gimtinę, Tėvynę 5-8 klasėse. Šeštos klasės mokiniai kovo 6 dieną per pirmąją pamoką visose klasėse pasakė atmintinai M. Daukšos „Postilės“ žodžius apie gimtosios kalbos svarbą tautos gyvenime. Mokytoja V. Songailienė vykdė projektą su 1g klasės mokiniais apie Žeimelio seniūnijos vietovardžius, surengė diskusiją su 4g klasės gimnazistais „Lietuvio tautinė tapatybė XXI a.“, 6 ir 2g kl. mokiniai rašė rašinius apie Lietuvą. Mano vadovaujami 7 ir 8 kl. mokiniai rašė ir iliustravo laiškus apie Lietuvą draugui, gyvenančiam užsienyje. Mokytoja A. Plakbarzdienė vykdė projektą apie lietuvių liaudies dainų reikšmę žmogaus gyvenime ir surengė dailiojo rašto konkursą. Dailiausiai nurašyti tekstą pavyko penktokėms Gabrielei, Ugnei, Medai, šeštokėms Elingai, Emai A., aštuntokėms Ugnei, Karolinai, Emai.  Kovo 8 dieną Nacionalinį diktantą rašė 12 vyresniųjų klasių atstovų. Taisyklingiausiai rašyti sekėsi abiturientei M. Zubavičiūtei.  Gimnazijos bibliotekininkė V. Gribienė kvietė 1-5kl. mokinius į garsinių skaitymų pertraukas „ Kai stebuklais lijo“, subūrusias jaunuosius skaitytojus ir klausytojus. Puikiai pavyko integruota geografijos ir anglų kalbos pamoka 1g klasėje „Lietuvos saugomos teritorijos“, kurią vedžiau su geografijos mokytoju J. Petraičiu. Gimnazistai šauniai susidorojo su jiems iškeltais uždaviniais ir liko patenkinti diferencijuotomis užduotimis bei savo darbo vertinimu. Šauniai padirbėjo mokytojos R. Taurienė, D. Ožalaitė ir V. Plačiakienė, pravedusios integruotą pamoką „Aš esu dalis“. 1g kl. gimnazistai buvo sudominti integruota pamoka „Donorystė Lietuvoje‘, kurią vedė mokytojai S. Dovidonienė ir K. Kabalinskas. L. Ulinienė vedė pilietiškumo ir istorijos pamokas, skirtas Lietuvai.

Ačiū visiems, prisidėjusiems prie šio gražaus ir prasmingo projekto vykdymo.

Humanitarinių mokslų metodinės grupės pirmininkė D. Petraitienė