«

»

Geg
16
2019

Piligriminis žygis į Kryžių kalną

„Gyventi tikėjimu nereiškia pagražinti gyvenimo trupučiu religijos (…). Tikėjimas reikalauja rinktis Dievą pagrindiniu gyvenimo kriterijumi“ (Popiežius Pranciškus).

Gegužės 3 d. prie Šiaulių katedros  iš visų Šiaulių vyskupijos mokyklų rinkosi jaunuoliai, besiruošiantys Sutvirtinimo sakramentui, jų draugai, tėvai, mokytojai. Žygis į Kryžių kalną  prasidėjo 12 valandą.  Piligriminiam žygiui „Aš esu Kelias, Tiesa ir Gyvenimas“ (Jn 14,6a) vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Katechezę ir maldas vedė Šiaulių vyskupijos kancleris Evaldas Alūza. Pagrindiniai organizatoriai – Šiaulių vyskupijos Katechetikos centras, vadovaujamas Danutės Kratukienės. 16.00 valandą Jo Ekscelencija aukojo šv. Mišias Kryžių kalne. Atvykę kunigai klausėsi išpažinčių.

Žeimelio gimnazijos mokiniai, vadovaujami tikybos mokytojos, papildė piligrimų gretas. Visi kartu įveikėme apie 16 kilometrų. Dėkingi esame mokyklos direktorei už palaikymą, vairuotojui Audriui už saugų pavežėjimą. Džiaugiuosi už visus 17 piligrimų, kurie meldėsi ne tik keliaudami, bet ir vienuolyne šv. Mišiose, taip pat aplankė pirmojo blaivybės apaštalo Lietuvoje Ignaco Dionyzo Štacho kapą, prašė Dievo tarnui kunigui Ignacui Štachui kuo greičiau suteikti altorių garbę.

Tikybos mokytoja Vilma Plačakienė
Piligriminis