«

»

Geg
27
2019

Vyskupo J.E. Eugenijaus Bartulio vizitas

Gegužės 20 dieną, pirmadienį, visa mokyklos bendruomenė rinkosi į mažąjį kiemelį. Prie mokyklos Jo Ekscelenciją Eugenijų Bartulį, lydimą kanclerio Evaldo Alūzos ir parapijos klebono Vaido Mikalčiaus, pasitiko gimnazijos pavaduotoja Laima Almonaitienė, mokinių tarybos pirmininkė Roberta Šimaitytė ir tikybos mokytoja Vilma Plačakienė. Svečiams ateinant į susitikimą visi dalyviai giedojo giesmę ,,Glori glori aleliuja‘‘.
1 g klasės mokiniai Vakarė ir Nedas pristatė garbingus svečius.  Garbiajam svečiui sugiedotos giesmės: 1-4 kl. mokyklos mokiniai pagiedojo dvi giesmeles su judesiais, 1 g kl. mokiniai atliko giesmę ,,Jėzau Kristau“. Jų pamėgta kanono technika giedama giesmė tarytum išnyra iš neįžvelgiamų tolių, vos pastebimai artėja, paskui pamažu nutolsta. Grojant muzikos mokytojai Irminai Nogobodienei visi susikibę rankomis  sugiedojo giesmę ,, Tegul Viešpaties ramybė‘‘. Garbusis svečias, Šiaulių vyskupijos vyskupas J.E. Eugenijus Bartulis, apibendrindamas susitikimą, priminė apie piligriminius žygius, padėkojo už giesmes ir užvedė susitikimo pradžioje skambėjusią giesmę,, Glori glori aleliuja‘‘.

Svečių atvykimo intencija 1g kl. iniciatyva paruoštas darbų stendas mokyklos koridoriuje visus mus džiugino visą savaitę. Mokiniai galėjo dar kartą prisiminti ir peržvelgti savo atliktus darbelius. Būdami pakilios nuotaikos, po Vyskupo palaiminimo grįžome prie kasdienių darbų.

Tikybos mokytoja Vilma Plačakienė