«

»

Bir
14
2019

Projektiniai darbai gimnazijoje

Šių metų  birželio 11  dieną gimnazijoje  įvyko  3g klasės mokinių projektinių darbų pristatymas. Projektinis darbas – tai savarankiškas mokinio humanitarinės, socialinės, meninės, technologijų, sportinės ir tiksliųjų – gamtamokslių mokslų krypties darbas, atliekamas 3-ioje gimnazijos klasėje ir skirtas padėti ugdyti bei įvertinti bendrąsias – socialines ir dalykines kompetencijas, būtinas sėkmingai socialinei integracijai, profesinei karjerai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Darbų temas ir vadovus gimnazistai pasirinko mokslo metų pradžioje ir vadovaudamiesi  projektinio darbo aprašo metodinėmis rekomendacijomis darbus rengė visus mokslo metus.  Darbų pristatyme  dalyvavo 1g ir  2 g klasių mokiniai. Jie galėjo pasimokyti, kaip pristatyti savo darbą. Džiaugiamės mokyklos 3g klasės mokinių dalyvavimu projektinėje veikloje, jų gebėjimu  pademonstruoti įgytas žinias, dalyko bei bendruosius gebėjimus, gebėjimą  kalbėti prieš auditoriją, pristatant savo darbą. Projektinius darbus  ir pristatymą vertino darbo vadovai  bei vertinimo komisija: direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. Almonaitienė, bibliotekininkė V. Gribienė, mokytojos D. Petraitienė ir R. Taurienė.

 Projektinių darbų vertinimo komisijos pirmininkė D. Freibergienė