«

»

Bir
09
2019

Vieneriais metais pradinukai paūgėjo, jiems atostogos jau prasidėjo!

Birželio 6 d. pradinukai šventė mokslo metų  pabaigą. Kiekviena klasė parodė savo meninę programėlę. Visi sveikino ketvirtokus, baigusius pradinio ugdymo programą. Gimnazijos  direktorė įteikė jiems baigimo pažymėjimus, apdovanojo labai gerai  besimokančius I-IV klasių mokinukus, neliko nepaminėti ir konkursuose, šventėse, olimpiadose  dalyvavę mokiniai. Apdovanojimų pasipylė kaip iš gausybės rago…

O birželio 7 dieną, paskutinę mokslo metų dieną,  vaikai  žaidė, linksminosi, sveikino vasarą gimusius bendraklasius, lankėsi  kavinėje …. Patiko vaikams  ir „Sekminių ragelio“ šventėje.  Kiek ten buvo linksmų šokių ir žaidimų! Linksma ir smagu buvo ir mokiniams, ir jų mokytojams!

Pradinių klasių  mokiniams prasidėjo vasaros atostogos.  Dalis vaikų dalyvaus vasaros poilsio  stovykloje. Kiti keliaus, pramogaus su tėveliais, ilsėsis namuose. Visi pažadėjo nepamiršti skaityti knygų.

Mokytoja N. Bernotaitė