«

»

Lie
02
2019

Apie pradinukų gamtos mokslų laboratoriją

Šiais mokslo metais Žeimelio gimnazijos edukacinė aplinka papildyta priemonėmis, skirtomis pradinių klasių mokinių gamtamoksliniam ugdymui. Šias priemones gavome įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ . 1 – 4 klasių mokiniams įrengta gamtos mokslų laboratorija, kurioje gausu įvairių priemonių: nuo įprastų laboratorinių indų iki skaitmeninio mikroskopo ir rinkinių mechanikos bandymams atlikti.
Pradinukai su dideliu susidomėjimu ne kartą jau lankėsi laboratorijoje, atliko įvairius bandymus ir naudojosi įvairiais prietaisais. Išbandė masės, tūrio, ilgio, temperatūros matavimo prietaisus. Svėrė įvairius daiktus, lygino jų masę, mokėsi naudotis skirtingomis svarstyklėmis. Naudojosi skirtingais ilgio matavimo prietaisais, matavo žingsnio ilgį, mokėsi apskaičiuoti plotą ir perimetrą. Naudodamiesi termometrais tyrinėjo ar visur patalpoje vienoda temperatūra. Taip pat atliko bandymus su vandeniu, sužinojo apie vandens galią.
Antrokams labai patiko tyrinėti augalus, apžiūrinėti juos lupa. Vaikai, patys prisirinkę augalų, domėjosi jų sandara, įžiūrėjo smulkiausias žiedų, lapų, šaknų daleles. Ketvirtokai labiausiai įsiminė bandymus su vandeniu. Vaikai tikrino kokios medžiagos tirpsta vandenyje, stebėjo, kurios tirpsta lengvai, kurios sunkiau.
Visi 1 – 4 klasių mokiniai su dideliu susidomėjimu dirbo laboratorijoje, ir tikimės, kad su džiaugsmu lankysis joje kitais mokslo metais.
Pradinių klasių mokytojos R. Ovaldaitė, L. Zapalskienė