«

»

Rgs
29
2019

Antrokų pamoka muziejuje

Rugsėjo 17 d. antrokai per pasaulio pažinimo pamoką lankėsi „ Žiemgalos“ muziejuje. Pamokos tema „ Mokykla dabar ir seniau“. Buvo įdomu pasėdėti tokiame senoviniame suole, kokiame sėdėjo mokinių seneliai, proseneliai. Vaikai pabandė parašyti žąsies plunksna, sužinojo, ką seniau vadino karmonu, kaip atrodo grifelinė lentelė, kam reikalingas spaustukas. Buvo smagu palyginti seniau naudotas mokyklines priemones su dabartinėmis. Muziejaus direktorė Daiva įdomiai papasakojo apie senus laikus, kai į mokyklą vaikus atveždavo arklių traukiamais vežimais. Vaikai suprato, kad galima sužinoti apie praeitį iš paprasčiausių istorijos liudytojų (senų laiškų, nuotraukų, darbo įrankių ir kt.), taip pat pabandė lyginti senovinius ir šiuolaikinius daiktus, daryti išvadas. Grįžę namo antrokai kalbėjosi su tėvais, seneliais. Pamokos už mokyklos ribų yra daug efektyvesnės, paveikesnės ir turi gerokai didesnę išliekamąją vertę.

Antrokų mokytoja N. Bernotaitė