«

»

Spa
01
2019

Europos kalbų diena Žeimelio gimnazijoje

Kaip ir kiekvienais metais rugsėjo 26, 27 dienomis, minint Europos kalbų dieną, mokykloje vyko netradicinės pamokos. Humanitarinių mokslų metodinės grupės mokytojų vestose pamokose mokiniai turėjo galimybę įgyti naujų patirčių ir žinių.
7 klasės mokiniai su lietuvių kalbos mokytoja V. Songailiene atidžiau pažiūrėjo į baltų šakos kalbas. Nors gyvos išliko tik lietuvių ir latvių kalbos, nors šiomis kalbomis kalba tik keli milijonai europiečių, bet šios baltų kalbos ypatingos. Didžioji pamokos dalis buvo skirta svarbiausių latvių kalbos žodžių mokymuisi, buvo skaitomos patarlės latvių kalba, bandomos skaityti greitakalbės.
6 klasės mokiniai, vadovaujami lietuvių kalbos mokytojos A. Plakbarzdienės, pamokos pradžioje išklausė 1g klasės mokinės Deimantės Guževičiūtės pranešimą „Kaip švenčiame Europos kalbų dieną“. Smagu mokiniams buvo lyginti lietuvių ir latvių kalbas, o pamokos pabaigoje pasimokyti dainuoti latvių liaudies dainą „Kur tu teci, gailiti mans“.
3, 4, 5, 6, 8 klasių mokiniai su anglų kalbos mokytoja D. Petraitiene dalyvavo pokalbiuose apie pasaulio ir Europos kalbas ir sužinojo daug įdomių faktų, mokėsi pasisveikinti latvių, prancūzų, ispanų, vokiečių ir italų kalbomis bei ugdėsi toleranciją kitoms kalboms ir tautoms, siekdami saugoti ir puoselėti savo gimtąją kalbą. Na, o 2g klasės gimnazistai, nestokojantys idėjų ir kūrybiškumo, rengė projektą, jie iliustravo įvairių Europos kalbų posakius, kurie jau pirmomis dienomis sulaukė didžiulio populiarumo.

Anglų kalbos mokytoja V. Aniūnaitė septintokus pakvietė paminėti šią dieną kuriant plakatus apie įvairias šalis.  Mažose grupelėse darbuodamiesi mokiniai klausėsi dainų įvairiomis Europos kalbomis. 3g klasė dalyvavo interaktyvioje viktorinoje „Kahoot“ ir savo mobiliaisiais telefonais atsakinėjo į klausimus.

Rusų kalbos mokytojas S. Klovas 2g mokinius pakvietė į projektą „ Rusų kalba pasauliniame kontekste“.

Nuoširdus AČIŪ kolegoms ir mokiniams už daug įdomių veiklų, daug naujų patirčių ir mokymosi dirbti drauge!

Humanitarinių mokslų metodinės grupės vadovė Dalia Petraitienė