«

»

Lap
16
2020

Tarptautinė tolerancijos diena

Lapkričio 16 d. – Tarptautinė tolerancijos diena.

Tolerancija – aktyvus, pozityvus požiūris, kurį lemia universalių žmogaus teisių ir laisvių supratimas ir pripažinimas (Jungtinių Tautų Tolerancijos Deklaracija, 1995 m.).

Tolerancija – paprasčiausiai supratimas, kad visi esame skirtingi, tačiau visi lygūs, ir kad visi mes esame tokie patys žmonės, piliečiai, asmenybės, ir turime vienodas teises ir laisves. Tolerancija nėra absoliuti – ji baigiasi tada, kai pažeidžiamos kito žmogaus teisės ir laisvės ar užsiimama kitokia nusikalstama veika.

Būkime sąmoningi, supratingi ir pakantūs vieni kitiems. Esame stiprūs, kai esame vieningi!!!

1 priedas. TOLERANCIJA