Įstaigos valdymo schema

GIMNAZIJOS VALDYMO STRUKTŪRA 2020

Parašykite komentarą