Komisijos ir darbo grupės

Mokyklos taryba

MOKYKLOS TARYBOS NARIAI: 1. Sigutė Paplauskienė – tėvų atstovė, mokyklos tarybos pirmininkė; 2. Lena Zapalskienė – mokytoja, mokyklos tarybos narė; 3. Dalia Petraitienė – mokytoja, mokyklos tarybos narė; 4. Simona Dovidonienė – mokytoja, mokyklos tarybos narė; 5. Jurgita Narkevičienė – tėvų atstovė, mokyklos tarybos narė; 6. Ingrida Kastravickė – tėvų atstovė, mokyklos tarybos narė; 7. …

Rodyti puslapį

Mokytojų taryba

MOKYTOJŲ TARYBA Mokytojų taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Sudėtis: • mokyklos direktorius, • direktoriaus pavaduotojai ugdymui, • visi mokykloje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, • švietimo pagalbą teikiantys specialistai, • bibliotekininkai, • kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. Mokytojų tarybai vadovauja mokyklos direktorius. Mokytojų tarybos posėdžius …

Rodyti puslapį

Metodinė taryba

ŽEIMELIO GIMNAZIJOS METODINĖ TARYBA TIKSLAS: siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo, bendradarbiavimo, patirties sklaidos, metodinių naujovių integravimo į ugdymo turinį, skatinančią ugdymo kokybę, gerinančią aplinką. UŽDAVINIAI: 1. Telkti mokytojus profesinei kompetencijai ugdyti. 2. Koordinuoti metodinių grupių veiklą, telkiant mokytojus ugdymo dermei, tęstinumui ir kokybei užtikrinti. 3. Skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalintis gerąja pedagoginio darbo …

Rodyti puslapį

Mokinių taryba

Žeimelio  gimnazijos MOKINIŲ TARYBA Gimnazijos mokinių tarybos nariai 2020-2021 m.m. Gimnazijos mokinių tarybos veiklos planas 2020-2021 m.m.

Rodyti puslapį

Vaiko gerovės komisija

1. Laima Almonaitienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui – komisijos pirmininkė; 2. Irmina Nogobodienė – socialinė pedagogė – komisijos pirmininkės pavaduotoja; 3. Eglė Saudargaitė- kūno kultūros vyresnioji mokytoja – komisijos narė; 4. Diana Freibergienė – specialioji pedagogė, logopedė – komisijos narė; 5. Laimutė Radavičienė – sveikatos priežiūros specialistė, mokytojo padėjėja – komisijos narė; 6. Rita Taurienė …

Rodyti puslapį

Tėvų komitetas 2020-2021 m.m

Tėvų komitetas

Žeimelio gimnazijos tėvų komiteto sudėtis 2020_2021 m.m.

Rodyti puslapį

Parašykite komentarą