Tėvų komitetas

ŽEIMELIO GIMNAZIJOS DARBO SU TĖVAIS VEIKLA

Tikslas:
Suvienyti tėvų ir mokyklos bendruomenės pastangas tobulinant mokyklos veiklą, įgyvendinant mokyklos iškeltus tikslus ir uždavinius, užtikrinant tinkamą asmenybės formavimą.
Uždaviniai:

  1.  Tėvų švietimas ir konsultavimas pasitelkiant rajonines organizacijas (Vaikų teisių apsaugos tarnybą, Nepilnamečių reikalų inspekciją, pirminės sveikatos priežiūros centrą ir kt.).
  2.   Bendradarbiaujant tėvams ir mokyklai spręsti mokymosi, elgesio ir lankomumo problemas.
  3.   Įtraukti tėvus į mokykloje organizuojamus renginius, sportines varžybas, socialinės – kultūrinės aplinkos kūrimą.

 Tėvų komitetas:

Eil.Nr

Pirmininkas

Pavaduotojai

1 kl. Jurgita Vasiliauskienė Ingrida Dragūnienė, Deimantė Jakšaitė
2kl. Gurgždienė Danguolė Eidukienė Roma, Bitaitienė Asta
3kl. Simona Dovidonienė Monika Gumbelevičienė, Jūratė Guževičienė
4kl. Daiva Užkuraitytė Kizinienė Roma Eidukienė
5 kl. Violeta Rusinienė Diana Gasparavičienė, Simona Dovidonienė
6 kl. Gerda Jutinskaitė Jūratė Guževičienė, Sigutė Paplauskienė
7 kl. Diana Bajoriūnienė Aušra Vaičekonienė
8 kl. Meilė Skrudupienė Aistė Žilinskienė
1gkl. Virginija Balčiūnienė Inga Lingevičienė, Loreta Ožalienė
2g kl. Žydrūnas Buta Simona Dovidonienė,  Violeta Rusinienė
3g kl. Nida Rudzinskienė Irena Leimontienė, Jūratė Lukošiūnienė
4g kl. Larisa Kazakevičienė Regina Grunskienė

 

tevu

Parašykite komentarą