Spa
02
2018

Moliūgų šventė

Auksaspalvis rudenėlis jau įsibėgėjo. Rugsėjo 28 d. Žeimelyje buvo organizuojama „Moliūgų fiesta“ Šią apsiniaukusią dieną I-IV klasių  mokiniai su tėveliais ir mokytojais rinkosi Žeimelio naujajame turgelyje. Skambant nuotaikingai muzikai  juos pasitiko Ponia Moliūgienė. Visi kartu  šoko ir  žaidė.  Mokiniai padedami tėvelių  surengė savo kūrybinių  darbelių parodėlę.  Visi grožėjosi išradingais pradinukų darbeliais iš moliūgų, daržovių, vaisių ir įvairios gamtinės medžiagos. Netrūko ir vaišių. Ragavome moliūgų uogienės, džiovintų moliūgų, naminio  sūrio. Buvo smagu! Net diena pragiedrėjo, pasirodė saulutė. Dėkojame rudenėliui už gražų orą ir gausų derlių.

Mokytoja N. Bernotaitė

Rgs
19
2018

Piligriminis žygis ,,Kryžių kalnas – Šiluva“

Rugsėjo 7d. 16-ika Žeimelio gimnazijos mokinių išvykome į šešioliktąjį tarptautinį piligriminį žygį ,,Kryžių kalnas – Šiluva“. Žygis prasidėjo Šv. Mišiomis Kryžių kalne, mišių metu giedojo Šiaulių choras.Susitaikinimo pamaldose Kryžių kalne galėjome prieiti išpažinties.  Pasibaigus mišioms, žygis prasidėjo. Pirmąją dieną nuėjome apie 20 km. Nakvynės apsistojom prie Rėkyvos ežero. Įsikūrusių palapinėse, mūsų laukė soti vakarienė bei nuotaikinga vakarinė programa. Vakarinės programos metu visos žygyje esančios grupelės turėjo prisistatyti. Po prisistatymų kinologai demonstravo programą, galėjome išvysti šunų klusnumą  bei pasilinksminti ir pašokti koncerte.  1 val. nakties Šv. Juozapo darbininko bažnyčioje  (Ši bažnytėlė yra pati mažiausia Lietuvoje)  dalyvavome adoracijoje (Dievo garbinimo apeigose). Atidavę visas jėgas, nuėjome miegoti, nes kitą dieną mūsų laukė gan ilgas maršrutas. Antrąją dieną nuėjome maždaug 30 km. Apsilankymas Pakapės bažnyčioje bei Kiaunorių bažnyčios lankymas ir Švč. Sakramento garbinimas buvo antrosios žygio dienos svarbiausia dalis. Vakare apsistojome prie Gauštvinio ežero,  taip pat įsikūrę palapinėse skanavome gardžią vakarienę bei klausėmės dainų, kurias atliko žinomas atlikėjas Arūnas Raudonis. Trečiąją dieną (sekmadienį) anksti ryte pradėjome žygiuoti paskutinius kilometrus iki Šiluvos. Aplankėme Tytuvėnų bažnyčią, čia klausėmės giesmių. Šiluvą pasiekėme apie 15 val. Į miestą įžengėm su neapsakomu džiaugsmu. Didžiavomės, kad įveikėm savo užbrėžtą tikslą – apie 70km. Paskutinę piligrimystės dieną  svarbiausiu renginiu buvo Šv. mišios Šiluvos bazilikoje.

Šis žygis paliko neišdildomų įspūdžių, todėl tikimės, kad kitais metais dar didesnis mūsų mokyklos mokinių būrys pasiryš tokiam iššūkiui.

Nedas Šimėnas, 1g klasė

Rgs
19
2018

Gimnazistai XVI- ame tarptautiniame piligriminiame žygyje

Rugsėjo 7- 9 dienomis 16 Žeimelio gimnazijos mokinių dalyvavo piligriminiame žygyje iš Kryžių kalno į Šiluvą. Džiugu, kad visi gavo Diplomus, nes įveikė 75 km. Bet fizinis kentėjimas stiprina ne tik kūną, bet ir sielą. Kad žinotume, kuo skiriasi piligriminis žygis nuo turistinio, keletą punktų įkelsime iš piligriminio žygio nuostatų:

 

3.1 Kad kelionė į šventąją vietą taptų piligrimyste - religiniu įvykiu, bendruomenine patirtimi ir krikščioniškuoju liudijimu:

3.1.1 jai reikia dvasinio rengimosi, būsimasis piligrimas dalyvauja religinio pasirengimo programose, meldžiasi asmeniškai,

3.1.2 išankstinis istorinis, kultūrinis bei fizinis pasirengimas taip pat padeda kelyje pagrindinį dėmesį skirti dvasios kelionei,

3.1.3 dalyvavimas pasirengimo programose pradeda burti piligrimų bendruomenę.

3.2 Piligrimystė yra religinis įvykis:

3.2.1 tai rekolekcijos, išgyvenamos kelyje, todėl labai svarbi malda, būtinos tylos ir atsitraukimo į vienumą akimirkos,

3.2.2 piligrimystė atliekama maldos ir atgailos dvasia (priimant Susitaikinimo sakramentą),

3.2.3 piligrimas trokšta išgyventi bendrystę su Dievu ir artimu, pagilinti savo krikščioniškąjį gyvenimą,

3.2.4 piligrimystės tikslas yra asmeninis atsivertimas trokštant aktyviai dalyvauti Bažnyčios gyvenime.

3.3 Piligrimystė yra bendruomeninis įvykis:

3.3.1  ji kuria krikščionių bendruomenę, gaivinamą nuoširdžia meile, palaikant vieni kitus nuovargio ir sunkumų momentais,

3.3.2 kiekvienas grupėje rūpinasi gera tarpusavio santykių atmosfera,

3.3.3 piligrimas atsižvelgia į kitų, ypač silpnesnių ir vyresnių asmenų poreikius,

3.3.4 laikomasi organizatorių, grupės vadovų, savanorių  nurodymų.

3.4 Piligrimystė yra krikščioniškas liudijimas:

3.4.1 piligrimas dalyvauja dvasinėje kelionės programoje: šv. Mišiose, bendroje maldoje, mokymuose, adoracijoje, jungiasi į giedojimą,

3.4.2  su piligrimystės dvasia nesuderinamas alkoholinių gėrimų, psichotropinių medžiagų vartojimas ir rūkymas,

3.4.3 piligrimas laikosi Kelių eismo taisyklių, Organizatorių nurodymų (pvz. draudimo maudytis, kurti laužus, tylos laiko ir t. t.). švaros ir tvarkos,

3.4.4 pakeliui per kitus žmones gauname daugybę Dievo dovanų, jos visos labai gerbtinos. Dėkingumas geradariams, pagarba ir mandagumas kiekvienam sutiktam kelyje yra piligrimo elgsenos bruožas.

3.4.5 Piligrimystė reikalauja ir fizinės ištvermės. Visi nepatogumai, nuovargis, sunkumai išgyvenami atgailos dvasia.

 

30. Jeigu numatyta žygio dalyviams įteikti Diplomus, jis teikiamas visiems žygio dalyviams, įveikusiems visą žygio atstumą. Pasitraukus iš žygio ir neįveikus viso žygio atstumo, diplomas neįteikiamas.

Dėkojame už bendrystės džiaugsmą.
Tikybos mokytoja                                              Vilma Plačakienė

Rgs
11
2018

Mokslo ir žinių diena Žeimelio gimnazijoje

Rgp
28
2018

Mokslo ir žinių šventė

Mokslo ir žinių šventė

Rgp
14
2018

Žeimelio gimnazijos 70 laidos abiturientų išleistuvių akimirkos

Lie
12
2018

Atestatų įteikimo šventė

Kviečiame į 70-osios Žeimelio gimnazijos abiturientų laidos brandos atestatų įteikimo šventę, kuri vyks liepos 13 d. 15 val. gimnazijos aktų salėje.

Gimnazijos informacija

Bir
20
2018

Viktorina ,,Biblioteka kuprinėje“

Birželio 12 d. 7-8 klasių mokiniai rinkosi mokyklos bibliotekoje į baigiamąjį projekto ,,Biblioteka kuprinėje“ renginį. Viktorina užbaigėme visus mokslo metus mokykloje vykusį  skaitymo skatinimo projektą. Mokslo metų pradžioje 7 –8 klasės mokiniai gavo po kuprinę su kruopščiai atrinktomis knygomis. Kuprinėse buvo sudėta 20 knygų. Klasės išsirinko bibliotekininką, kuris registracijos lapuose fiksavo knygų išdavimą. Visus mokslo metus mokiniai, skatinami lietuvių kalbos mokytojų Aldonos Plakbarzdienės ir Vitos Songailienės, skaitė knygas. Per informatikos pamokas mokiniai paruošė pasirinktos knygos pristatymą.

Į baigiamąjį renginį mokiniai atėjo iš anksto susiskirstę į penkias grupes ir parengę savo grupės pristatymą. Viktorina patikrino mokinių žinias keliais etapais: pagal knygos anotaciją dalyviai turėjo pasakyti knygos pavadinimą ir autorių, išvardyti pagrindinius knygos veikėjus, išklausę įgarsintą ištrauką pasakyti knygos pavadinimą, dar atlikti žodyno užduotį ir atsakyti į Blic apklausos klausimus.  Viktorinoje daugiausia taškų surinko komanda, pasivadinusi ,,Moksliukais“. Tai 8 kl. mokiniai: Beata Kazakevičiūtė, Gabija Šešplaukytė, Nedas Šimėnas, Medas Balčiūnas ir Gedas Šukys. Aktyviausiomis projekto skaitytojomis buvo išrinktos 7 kl. mokinė Ernesta Zubavičiūtė ir 8 kl. mokinė Brigita Kirnaitė.
Viktorina užbaigėme skaitymo skatinimo projektą ,,Biblioteka kuprinėje“, tačiau noriu mokiniams palinkėti ir ateityje dar daug gražių akimirkų su knyga. Gražios vasaros ir gerų atostogų!

Bibliotekininkė Virgutė Gribienė

Bir
18
2018

Projektinių darbų pristatymas

Išgirdau – užmiršau, pamačiau – įsiminiau, padariau – išmokau. (Kinų patarlė)

Gausėjant informacijos srautui bei plečiantis informacijos šaltinių įvairovei, mažėja mokytojo kaip žinių perteikėjo vaidmuo. Mokytojas tampa mokinių ugdymosi proceso partneriu ir padėjėju. Jo misija padėti mokiniui suvokti save ir savo aplinką, išgauti iš informacijos lavinos tinkamą pagal gebėjimus informaciją ir paversti ją vertingomis žiniomis. Šiuolaikinėje mokykloje svarbus akcentas yra projektinis darbas. Mokinių dalyvavimas projektinėje veikloje glaudžiai susijęs su kritinio mąstymo ugdymu, problemų sprendimų strategijų pasirinkimu ir taikymu, efektyviu įvairiausių informacijos šaltinių naudojimu, informacijos apdorojimu, analize, sinteze, interpretavimu, išvadų formulavimu.
Šių metų birželio 7 dieną gimnazijos aktų salėje įvyko 3g klasės mokinių projektinių darbų pristatymas. Darbų temas ir vadovus gimnazistai pasirinko mokslo metų pradžioje ir vadovaudamiesi metodinėmis rekomendacijomis projektinius darbus rengė visus mokslo metus. Darbų pristatyme dalyvavo 2 g klasių mokiniai. Jie galėjo pasimokyti, kaip pristatyti savo darbą, ir matydami pavyzdžius suprasti, koks buvo darbo tikslas, kokie pagrindiniai rezultatai bei jų teorinė ir praktinė reikšmė. Džiaugiamės mokyklos 3g klasės mokinių dalyvavimu projektinėje veikloje, jų gebėjimu pademonstruoti ne tik įgytas žinias, bet ir išsiugdytus dalyko bei bendruosius gebėjimus, gebėjimą raiškiai kalbėti prieš auditoriją, gebėjimą naudoti multimediją pristatant savo darbą. Mokinių darbai buvo įvairūs: kūrybiniai, praktiniai, tiriamieji, su animacijos elementais, papildyti pačių darytomis nuotraukomis, eilėraščių interpretacijomis. Projektinius darbus ir pristatymą vertino darbo vadovai bei vertinimo komisija. Darbai kaupiami mokyklos bibliotekoje ir turi išliekamąją vertę.

Projektinių darbų vertinimo komisijos pirmininkė D. Freibergienė

Bir
12
2018

Dieninė vasaros poilsio stovykla „Vasaros spalvos“

Birželio 4-8 d. mokykloje veikė dieninė vasaros poilsio stovykla „Vasaros spalvos“, kurioje dalyvavo 17 pradinių klasių mokinių. Kartu su pradinių klasių mokytojomis dirbo ir socialinė pedagogė Daiva, logopedė Diana, mokytoja Gerda. Vaikai piešė, štampavo, dažė ant stiklo, savo darbeliais puošė aplinką. Slaugytoja Laima pravedė teorines pamokėles apie pirmąją pagalbą susižeidus, įkandus vabzdžiams, nudegus saulėje, gavus saulės smūgį. Kiekviena diena buvo skirta vis kitai veiklai. Vaikai su mokytojomis ėjo į žygį prie tvenkinio. Žaidė žaidimus, sportavo, gilino pasaulio pažinimo žinias. O paskutinę dieną vykome į ekskursiją. Lankėmės Šiaulių rajono Dargaičių kaime esančiame alpakų ūkyje. Smagiausia, mus sužavėjusi dalis buvo ta, kad gyvūnus galima pašerti, paglostyti, su jais nusifotografuoti. Šeimininkas aprodė visą savo mini zoologijos sodą ir papasakojo daug istorijų apie savo mylimus gyvūnus. Buvo tiesiog nuostabu, o vaikams liko daug džiaugsmo ir prisiminimų. Pasidalinę įspūdžiais, palinkėję vieni kitiems linksmų atostogų vaikai išsiskyrė iki kitų mokslo metų.

Mokytoja N. Bernotaitė

Ankstesnės naujienos «

» Paskesnės naujienos