Paslaugos

DSC_0180

Biblioteka

Bibliotekos samprata Biblioteka – informacijos ir moksleivių užimtumo centras, mokymo ir mokymosi vieta su modernia informacine bei technine baze, visapusiškai tenkinanti mokyklos bendruomenės informacijos poreikius, savo fondais ir veikla dalyvaujanti ugdymo procese, sudaranti sąlygas savarankiškam asmenybės tobulėjimui. Bibliotekos funkcijos Mokyklos  biblioteka  vykdo  informacines  ir   edukacines funkcijas:  komplektuojamas, tvarkomas, saugomas ir populiarinamas fondas visose įmanomose laikmenose …

Rodyti puslapį

Ugdymas karjerai

Žeimelio gimnazijos UGDYMO KARJERAI VEIKLOS PROGRAMA Ugdymas karjerai- reikšminga bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo dalis, kurios ugdomasis poveikis besimokantiems išlieka svarbus visą gyvenimą. Šiuolaikinio darbo pasaulio dinamika ir mokymosi galimybių įvairovė kelia gausybę reikalavimų žmogui jo karjeros kelyje. Jam būtinos karjeros kompetencijos, apibrėžiamos kaip nuostatų, žinių, supratimo ir gebėjimų visuma, kuria grįstas asmens savęs ir …

Rodyti puslapį

Socialinė pedagoginė pagalba

SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMAS  Socialinė pedagoginė pagalba Žeimelio gimnazijoje teikiama vadovaujantis dokumentais: Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu; Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu; Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu; Kitais Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, socialinę pedagoginę pagalbą reglamentuojančiais teisės aktais. I. BENDROSIOS NUOSTATOS Socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis padėti tėvams (globėjams, rūpintojams), kad būtų įgyvendinta …

Rodyti puslapį

Mokinių maitinimas

MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS (nuo 2018-09-01) GAMINAMŲ PATIEKALŲ ASORTIMENTAS (2020/2021 m.m) PREKIAUJAMŲ PREKIŲ ASORTIMENTAS (2020/2021 m.m.) MAISTO-PRODUKTŲ-TIEKĖJAI-2020  

Rodyti puslapį

Sveikatos priežiūra

Žeimelio visuomenės sveikatos priežiūros tvarkos aprašas Veiksmai susirgus ar patyrus traumą Veiksmai įtarus vartojus psichiką veikiančias medžiagas Vaistų laikymo, išdavimo tvarka Pirmosios pagalbos organizavimo tvarka Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarka

Rodyti puslapį

Parašykite komentarą