Mokyklos dokumentai

Strateginis planas

MOKYKLOS MISIJA Pakruojo r. Žeimelio gimnazija – tai Pakruojo rajono savivaldybės įstaiga, teikianti pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, telkianti mokyklos bendruomenę ir puoselėjanti krašto tradicijas. VIZIJA Pakruojo r. Žeimelio gimnazija – mokykla kaip besimokanti bendruomenė, šiuolaikinio mokymosi būdų, mokymosi organizavimo ir aplinkų įvairovės, mokymosi ir gyvenimo mokykloje susiliejimo ir mokymosi sėkmės siekianti mokykla, grindžianti …

Rodyti puslapį

Ugdymo planas

2020-2021 M.M. UGDYMO PLANAS

Rodyti puslapį

Veiklos planas

Veiklos planas 2019 Veiklos planas 2018 Veiklos planas 2017 Veiklos planas 2016 Veiklos planas 2015

Rodyti puslapį

Kiti dokumentai

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas (2021-02-25) Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas (2021-02-19) Darbo apmokėjimo tvarkos aprašas (2020-12-31) Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas (2020-11-30) Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas (2019) Nuotolinio darbo organizavimo tvarkos aprašas (2019) Mokinių mokymo namuose organizavimo tvarka (2019) PROJEKTINIO DARBO APRAŠAS (2018) Darbuotojų …

Rodyti puslapį

Ataskaitos

Prašau pateikti pasiūlymus dėl ataskaitos vertinimo mokyklos tarybai iki 2019-02-01 pirmininkei S.Paplauskienei.

Rodyti puslapį

Parašykite komentarą