Mokyklos dokumentai

Strateginis planas

MOKYKLOS MISIJA Pakruojo r. Žeimelio gimnazija – tai Pakruojo rajono savivaldybės įstaiga, teikianti pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, telkianti mokyklos bendruomenę ir puoselėjanti krašto tradicijas. VIZIJA Pakruojo r. Žeimelio gimnazija – mokykla kaip besimokanti bendruomenė, šiuolaikinio mokymosi būdų, mokymosi organizavimo ir aplinkų įvairovės, mokymosi ir gyvenimo mokykloje susiliejimo ir mokymosi sėkmės siekianti mokykla, grindžianti …

Rodyti puslapį

Ugdymo planas

2016-2017 mokslo metų ugdymo planas

Rodyti puslapį

Veiklos planas

Veiklos planas 2015 Veiklos planas 2016

Rodyti puslapį

Vidaus tvarkos taisyklės

 Vidaus tvarkos taisyklės  

Rodyti puslapį

Kiti dokumentai

Mokinių priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašas Įsakymas dėl projektinių darbų Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai Žeimelio gimnazijos vertinimo tvarka Savarankiško mokymosi, dalyko keitimo tvarka Mokyklos tvarkos aprašas (Aprūpinimo vadoveliais, mokymo priemonėmis) Kolektyvinė sutartis Namų darbų skyrimo tvarka Darbo su gabiais mokiniais programa Asmeninės pažangos organizavimo tvarka Socialinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai …

Rodyti puslapį

Parašykite komentarą