Mokyklos dokumentai

Strateginis planas

MOKYKLOS MISIJA Pakruojo r. Žeimelio gimnazija – tai Pakruojo rajono savivaldybės įstaiga, teikianti pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, telkianti mokyklos bendruomenę ir puoselėjanti krašto tradicijas. VIZIJA Pakruojo r. Žeimelio gimnazija – mokykla kaip besimokanti bendruomenė, šiuolaikinio mokymosi būdų, mokymosi organizavimo ir aplinkų įvairovės, mokymosi ir gyvenimo mokykloje susiliejimo ir mokymosi sėkmės siekianti mokykla, grindžianti …

Rodyti puslapį

Ugdymo planas

2018-2019 m.m. ugdymo planas

Rodyti puslapį

Veiklos planas

Veiklos planas 2018 Veiklos planas 2017 Veiklos planas 2016 Veiklos planas 2015

Rodyti puslapį

Kiti dokumentai

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas Mokinių turizmo ir kitų renginių organizavimo tvarkos aprašas Smurto ir patyčių prevencijos bei intervencijos vykdymo tvarkos aprašas Mokinių priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašas Įsakymas dėl projektinių darbų Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai Savarankiško mokymosi, dalyko keitimo tvarka …

Rodyti puslapį

Ataskaitos

Prašau pateikti pasiūlymus dėl ataskaitos vertinimo mokyklos tarybai iki 2019-02-01 pirmininkei S.Paplauskienei.

Rodyti puslapį

Parašykite komentarą