Ataskaitos

Prašau pateikti pasiūlymus dėl ataskaitos vertinimo mokyklos tarybai iki 2019-02-01 pirmininkei S.Paplauskienei.

Direktoriaus ataskaitos

Direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaita Direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaita Direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaita

Rodyti puslapį