Direktoriaus ataskaitos

Prašau pateikti pasiūlymus dėl ataskaitos vertinimo mokyklos tarybai iki 2019-02-01 (tarybos pirmininkei S.Paplauskienei).

Direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaita