Projektai

Drausminimo kopėtėlės Olweus12

OLWEUS

DRAUSMINIMO KOPĖTĖLĖS Olweus patyčių ir smurto prevencijos programa Žeimelio gimnazija 2017–2018 m. m. dalyvauja OLWEUS patyčių prevencijos programoje. OLWEUS patyčių prevencijos programa – tai visai mokyklai skirta sistemingų pokyčių programa, veikianti trijuose lygiuose: mokyklos, klasės, individo. Jos tikslas – mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas, mokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai …

Rodyti puslapį

Kiti projektai

Mokyklų tobulinimo programa PLIUS Žeimelio vidurinė mokykla dalyvauja ES struktūrinių fondų finansuojamos „Mokyklų tobulinimo programos plius” projekte „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“. Dėka šios programos mokytojų darbo vietos aprūpintos įranga ir baldų komplektais. Gautos priemonės naudojamos pagal paskirtį. Projektas finansuojamas pagal Sanglaudos skatinimo plėtros veiksmų programą iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto …

Rodyti puslapį

Mokyklai dalyvaujant Pakruojo rajono projekte

Kuriame Lietuvos ateitį

Rodyti puslapį

Parašykite komentarą