Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

(projekto kodas Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

Kuriame Lietuvos ateitį

 

 

Žeimelio gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamame projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Pradinių klasių ir 5-8 klasių mokiniams naujos priemonės pasaulio pažinimui mokyti perkamos per Nacionalinę švietimo agentūrą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto partneriai:

• visos šalies savivaldybės, kurių tarybos yra mokyklų steigėjai.

Projekto įgyvendinimo metu vykdomos šios veiklos:

1. gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas;
2. gamtos ir technologinių mokslų mokymui įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.

1-4 kl. mokymo priemonių ir įrangos komplektas

5-8 kl. mokymo priemonių ir įrangos komplektas

Daugiau informacijos apie projektą rasite:

https://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai/

http://www.vedlys.smm.lt/

Apie pradinukų gamtos mokslų laboratoriją

Šiais mokslo metais Žeimelio gimnazijos edukacinė aplinka papildyta priemonėmis, skirtomis pradinių klasių mokinių gamtamoksliniam ugdymui. Šias priemones gavome įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ . 1 – 4 klasių mokiniams įrengta gamtos mokslų laboratorija, kurioje gausu įvairių priemonių: nuo įprastų laboratorinių indų iki skaitmeninio mikroskopo ir rinkinių mechanikos bandymams atlikti.
Pradinukai su dideliu susidomėjimu ne kartą jau lankėsi laboratorijoje, atliko įvairius bandymus ir naudojosi įvairiais prietaisais. Išbandė masės, tūrio, ilgio, temperatūros matavimo prietaisus. Svėrė įvairius daiktus, lygino jų masę, mokėsi naudotis skirtingomis svarstyklėmis. Naudojosi skirtingais ilgio matavimo prietaisais, matavo žingsnio ilgį, mokėsi apskaičiuoti plotą ir perimetrą. Naudodamiesi termometrais tyrinėjo ar visur patalpoje vienoda temperatūra. Taip pat atliko bandymus su vandeniu, sužinojo apie vandens galią.
Antrokams labai patiko tyrinėti augalus, apžiūrinėti juos lupa. Vaikai, patys prisirinkę augalų, domėjosi jų sandara, įžiūrėjo smulkiausias žiedų, lapų, šaknų daleles. Ketvirtokai labiausiai įsiminė bandymus su vandeniu. Vaikai tikrino kokios medžiagos tirpsta vandenyje, stebėjo, kurios tirpsta lengvai, kurios sunkiau.
Visi 1 – 4 klasių mokiniai su dideliu susidomėjimu dirbo laboratorijoje, ir tikimės, kad su džiaugsmu lankysis joje kitais mokslo metais.
Pradinių klasių mokytojos R. Ovaldaitė, L. Zapalskienė

 

65482277_2391298597804693_5486289991531233280_n

Pamokos gamtos mokslų laboratorijoje

Mokiniams patinka įgytas žinias taikyti praktikoje. Antrokai mėgsta pamokas, vedamas gamtos mokslų laboratorijoje. Pamokoje mokiniai sužinojo, kiek sveria patys, kiek sveria jų kuprinės, aptarė, ką daryti, kad kuprinė taptų kiek lengvesnė, išklausė mokyklos slaugytojos L. Radavičienės patarimų. Antrokai svėrė įvairius daiktus, matavo atstumus, susipažino su indų talpa. Vaikai lygino gautus rezultatus, darė išvadas. Šioje pamokoje buvo įdomu ir naudinga.

Mokytoja N. Bernotaitė

3

Šių metų spalio 11 d. 1 klasės mokiniai pirmą kartą pravėrė mokyklos pradinukų gamtos mokslų laboratorijos duris. Mokiniai susipažino su laboratorijoje esančiomis priemonėmis, kai kurias išbandė. Labiausiai vaikams patiko sverti įvairius daiktus bei sužinoti, kad kiekvieno jo masė yra skirtinga. Džiugu, kad kai kurias laboratorijoje esančias naudingąsias iškasenas mokiniai jau atpažino.  Apžiūrėjo skaitmeninį mikroskopą ir visi su nekantrumu lauks, kada bus galima juo tyrinėti ir atlikti bandymus.

Pradinių klasių mokytoja Lena Zapalskienė
Mokytojo padėjėja Daiva Gasėnienė

 

3

Biologijos pamoka

8 kl. mokiniai per biologijos pamoką dirbo grupelėmis, atliko praktikos darbą „Krakmolo nustatymas maisto produktuose“. Ant maisto produktų lašino jodo tirpalą ir stebėjo, kaip keičiasi jodo spalva. Gautus duomenis pasižymėjo, padarė išvadas.

Mokytoja S. Dovidonienė

 

IMG_20191015_100955

Fizikos pamokos

8 klasės mokiniai per fizikos pamoką grupelėmis atliko praktikos darbą „Vidutinio judėjimo greičio skaičiavimas“. Praktiniam darbui naudojo mechanikos rinkinį, kurio pagalba buvo sukonstravę nuožulniąją plokštumą. Darbo metu mokiniai atliko ilgio ir laiko matavimus, apskaičiavo vidutinį greitį. Gautus duomenis pasižymėjo praktinio darbo lapuose, atliko skaičiavimus, padarė išvadas, įsivertino.

Fizikos mokytojas K. Kabalinskas

 

F2

7 klasės mokiniai per fizikos pamoką grupelėmis atliko praktikos darbą „Neskaidraus kūno šešėlio tyrimas“. Praktiniam darbui naudojo optikos ir mechanikos rinkinius. Darbo metu mokiniai tyrė šešėlio priklausomybę nuo įvairių šviesos šaltinio spalvų, tam panaudodami filtrus bei nuo šviesos šaltinio kampo. Gautus duomenis pasižymėjo praktinio darbo lapuose, padarė išvadas, įsivertino.

Fizikos mokytojas K. Kabalinskas

 

F2